Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2018

Wees eerlijk!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

U heeft bij de opening van de kinderwoorddienst verteld over de tempel. Start het gesprek weer bij vraag of een tempel een soort kerk is.
Vraag de kinderen hoe zij zich gedragen als ze in de kerk zijn? Wat roept de sfeer van een kerk bij hen op? Is het een plek waar je gaat roepen en schreeuwen of heb je juist meer het gevoel dat je wilt fluisteren?

Wat zouden ze er van vinden als in de kerk bijvoorbeeld een markt was, waar van alles werd verkocht, zelfs beesten?

tempelreiniging jesusVerken met de kinderen het verhaal dat u net heeft voorgelezen of verteld. Jezus wordt daar boos.
Laat elk kind een situatie in zijn hoofd nemen waarin hij of zij boos is geworden.
Pak een flap-over of vel papier en schrijf in het midden het woord BOOS.
Vraag elk kind de situatie te vertellen waarin hij of zij boos was. Zet dit als een soort mindweb om het woord boos. Probeer samen uit te puzzelen wat de aanleidingen zijn om boos te worden (bijvoorbeeld: iemand doet je pijn, pakt iets af, beledigt jou of iemand waar je van houdt, maakt iets kapot wat jij waardevol vindt, iets gaat niet eerlijk)
Wat was bij Jezus de reden om boos te worden?
Is boos worden slecht of kan je er ook iets mee bereiken? Geef als voorbeeld mensen die demonstreren tegen iets waar ze het niet mee eens zijn.
Soms moet je ergens tegen in opstand komen om iets te bereiken.

Verzin met de kinderen samen iets waarvoor zij in opstand willen komen. Zijn er dingen die in de wereld gebeuren waar zij zich boos over maken?  
Maak samen een spandoek voor deze zaak. (Hoe u dat kunt doen, vindt u bij de Extra's)

Zet het kleine hartje als pion op de kijktafel bij de tempel.

Pak het puzzelstuk dat bij deze zondag hoort erbij. Wees eerlijk! staat erop.
Dit puzzelstuk en de spandoek(ken) gaan mee terug naar de kerk. Het puzzelstuk wordt op het hart in de kerk geplakt.

 

Artikelen in dit thema 3e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2018