Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de veertigdagentijd palmzondag jaar B 2024

Door dik en dun!

zondag 24 maart 2024

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: Jezus in onze wereld

kijktafelIn dit veertigdagentijdproject wordt een kijktafel opgebouwd die de kinderen een beeld geeft van de wereld waarin Jezus leefde. Vandaag horen we hoe Jezus Jeruzalem binnentrekt en wordt toegejuicht. 

Hij heeft vrienden en volgers, maar zal in de komende week ervaren dat dat snel afgelopen kan zijn. Bij een winnaar wil iedereen wel horen, maar bij een verliezer?
Met elkaar willen we zoeken naar de verwondering over het verhaal en de herkenbare emotie die het leven van Jezus oproept bij onszelf.
Herkennen de kinderen dat je populair bent als het goed gaat? Begrijpen ze dat Jezus' echte volgers Hem door dik en dun trouw bleven? Wat zouden ze zelf gedaan hebben?
Daarom vandaag de levensles: Door dik en dun!

Op een puzzelstuk van een hart wordt die levensles als hartekreet meegenomen terug de kerk in. Want deze hartekreet houdt iedereen een spiegel voor.