Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de veertigdagentijd palmzondag jaar B 2024

Door dik en dun!

zondag 24 maart 2024

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 11,1-10

De evangelielezing van vandaag is de Intocht van Jezus in Jeruzalem Marcus 11,1-10 en het lijdensverhaal volgens Marcus, Marcus 14,1-15,47.
Het Evangelie van de Intocht vindt U in de navertelling. Voor het lijdensverhaal suggereren we een aantal filmpjes op YouTube. Bekijk ze van tevoren zodat u er niet door verrast wordt. Voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

De intocht van Jezus in Jeruzalem

Jezus trok naar de grote stad Jeruzalem om daar het Paasfeest te vieren. Zijn leerlingen gingen met Hem mee. Toen ze er bijna waren, stuurde Hij twee van zijn leerlingen naar een klein dorpje. Hij zei tegen ze: “Jullie moeten naar dat dorpje daar lopen. Als je het dorp binnenkomt is het eerste dat je ziet een jong ezeltje. Dat ezelsveulen staat vastgebonden. Nog nooit heeft er iemand op zijn rug gezeten. Dat ezelsveulentje moet je losmaken en meenemen. Misschien zal er iemand tegen jullie zeggen: "Hé, wat doen jullie daar?" Dan moet je antwoorden: “De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug.”

intocht in jeruzalemDe twee leerlingen liepen naar het dorp. En daar stond een ezelsveulen. Precies zoals Jezus gezegd had. Het was vastgebonden aan een buitendeur. Snel maakten ze het jonge ezeltje los. Sommige mensen uit de buurt riepen: “Hé, wat doen jullie daar? Je kan niet zo maar dat ezeltje los maken.” De leerlingen keken elkaar even aan, en zeiden, zoals Jezus gezegd had: “De Heer heeft het nodig. Maar Hij stuurt het snel weer terug.”
Toen was het goed. De mensen lieten hen met rust. De leerlingen brachten snel het ezelsveulen bij Jezus. Over de rug van het ezeltje legden ze hun jassen. Toen ging Jezus op de rug van het ezeltje zitten. Zo trokken ze de stad binnen. Veel mensen legden hun jassen op de weg. Anderen legden groene takken op de grond. Die hadden ze uit het veld gehaald. Alle mensen rondom Jezus juichten en riepen: “Hosanna! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. Lang leven het Koninkrijk van onze vader David dat nu snel komt. Hosanna in den hoge!“

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema 6e zondag van de veertigdagentijd palmzondag jaar B 2024