Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de veertigdagentijd palmzondag jaar B 2024

Door dik en dun!

zondag 24 maart 2024

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag aan de kinderen of ze vinden dat ze bij Jezus horen?.
Probeer er achter te komen wat hun gedachtegang hierbij is.

Stel de vraag of wat moeilijker is: bij iemand horen als het goed met die persoon gaat, of bij iemand horen als het niet goed met die persoon gaat? Verduidelijk het als dat nodig is met een voorbeeld (een jongetje in de klas is heel populair, iedereen wil zijn vriend zijn. Jij ook! Maar dan gaat iemand vervelende dingen vertellen over dat jongetje. En heel veel kinderen keren dat jongetje de rug toe. Ze willen niet meer met hem spelen. Is het dan makkelijk of moeilijk om toch het vriendje van dat jongetje te blijven?

Als je naar de kerk gaat en je bent gedoopt dan hoor je bij de mensen die bij Jezus willen horen. De kinderen hebben in het verhaal van de intocht gehoord. Toen was iedereen blij en wilde iedereen wel bij Jezus horen. Dat was niet zo moeilijk. Maar daarna sloeg de sfeer om. Jezus werd veroordeeld en toen durfde de mensen niet meer bij hem te horen. 

Zelfs zijn beste vriend Petrus zei tot drie keer toe dat hij Jezus niet kende en liep weg.

Bij Jezus horen is lang niet altijd gemakkelijk. Dat blijkt wel uit de verhalen van vandaag. Bij Jezus horen is niet alleen juichen als het goed gaat, maar ook met Hem mee, op Witte Donderdag en vooral op Goede Vrijdag.

Neem met de kinderen de “personages” uit het verhaal nog eens door. Geef de kinderen allemaal emotions (zie bij Extra’s). Noem de mensen die bij Jezus horen en laat ze aangeven met emotions wat ze bij deze man of vrouw voelen. U kunt de namen ook op een flapover schrijven en de emoticons er bij laten plakken.
-De mensen die langs de kant van de weg die juichten en zwaaiden met palmtakken.smileys
- Judas
- Petrus
- de leerlingen van Jezus
- Maria
- de misdadigers aan het kruis bij Jezus
- de soldaten
- Herodus
- God

 

Bij wat oudere kinderen kunt u nog doorvragen of zij zelf wel eens een ‘Judas’ zijn geweest. Of een ‘Petrus’ of een ‘Maria’. Waren er situaties waarin zij een vriend lieten zitten? Waarin ze bijvoorbeeld net deden of ze iemand niet kenden? Verdrietig waren om iemand van wie ze hielden, die dood ging? Zorgden zij wel eens voor iemand net zoals Maria voor Jezus zorgde?

Zet het kleine hartje als pion op de kijktafel bij de poort. 

Pak het puzzelstuk dat bij deze zondag hoort erbij. 'Door dik en dun’ staat erop.
Dit puzzelstuk gaat mee terug naar de kerk. Het puzzelstuk wordt op het hart in de kerk geplakt.

 

Artikelen in dit thema 6e zondag van de veertigdagentijd palmzondag jaar B 2024