Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de veertigdagentijd palmzondag jaar B 2024

Door dik en dun!

zondag 24 maart 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Palmzondag

Op Palmzondag maken we de overgang naar de Goede Week. palmzondagWe beginnen met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Alle mensen staan enthousiast te zwaaien met palmtakjes. Ze roepen Jezus toe: “Hosanna, Zoon van David.” Helaas duurt dit enthousiasme van de menigte niet lang. Slechts een paar dagen laten zullen ze roepen: “Kruisig Hem!” In de liturgie van Palmzondag vieren we deze omslag. Na de vreugde van de intocht lezen we verder in Marcus het lijdensverhaal, tot en met de dood van Jezus en zijn graflegging. Later in de week, op Goede Vrijdag, zullen we dit lijdensverhaal nogmaals lezen, maar dan zoals de Evangelist Johannes het optekent.

Triduüm

Tijdens de drie heilige dagen volgen we Jezus op zijn laatste momenten. Op Witte Donderdag vieren we dat Hij ons de eucharistie schenkt als Hij het brood en de wijn rondgeeft aan zijn leerlingen en hen vraagt om dit steeds opnieuw te doen om Hem te gedenken. Op Goede Vrijdag gedenken wij zijn dood aan het kruis. Op Stille zaterdag realiseren we ons dat Hij werkelijk gestorven is. In de Paasnacht vieren we tenslotte zijn opstanding uit de dood. Het Triduüm is eigenlijk één grote lange viering, verspreid over drie dagen. We sluiten de viering van Witte Donderdag en Goede Vrijdag daarom niet af met de gebruikelijke zegen.

Palmtakjes

De palmtakjes die we deze zondag zegenen worden traditioneel thuis achter een kruisbeeld gestoken en vlak voor Aswoensdag weer meegenomen naar de kerk. Ze zijn dan helemaal verdord. Ze worden verbrand en we worden met de as van deze verdorde palmtakjes getekend en bemoedigd om de veertigdagentijd goed te beginnen.

Hosanna

De kreet Hosanna is een liturgische uitroep. In het Nieuwe Testament komen we hem tegen bij de vier evangelisten als ze Jezus verwelkomen wanneer Hij Jeruzalem binnentrekt op een ezeltje, zoals we ook vandaag bij Marcus lazen. Het is hier een kreet van enthousiasme. In het Oude Testament vinden we de uitroep in Psalm 118,25 'Hosja Na'. Er wordt wel gedacht dat het eigenlijk twee woorden zijn, die iets betekenen als ‘Help nu!’ of Help toch'. Zo wordt het níet gebruikt in het Evangelie als men Jezus toejuicht. Hosanna is dus in de loop der tijd van betekenis veranderd. Van een klacht om redding naar een juichkreet van lof: Schenk ons heil!

In de liturgie komt de term voor in het ‘Heilig Heilig’, dat we bidden in het eucharistisch gebed. 

We hebben ook een spreekwoord met het woord Hosanna erin.
Vandaag Hosanna! Morgen Kruisigt Hem!
Dit gezegde waarschuwt voor de grillen van mensen. Je kan vandaag populair zijn, terwijl ze je korte tijd later weer afbranden. De ene dag roepen mensen Hosanna! Gezegend Hij die komt, de volgende dag willen mensen Hem kruisigen. Of dat dezelfde mensen zijn? Dat weten we niet natuurlijk!Artikelen in dit thema 6e zondag van de veertigdagentijd palmzondag jaar B 2024