Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag van Pasen jaar B

Goed Nieuws!

zondag 14 april 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De opdracht aan de leerlingen

Vandaag is het de derde zondag van Pasen, zondag Jubilate. Dat betekent: ‘Jubelt, juicht’ en is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: ‘Juicht Gode, gij ganse aarde’. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood moet de aarde daarover jubelen.

Tijdens de paaszondagen komen de eerste en tweede lezing steeds uit het boek Handelingen. Zo worden wij erop gewezen wat de opstanding van Jezus teweeg heeft gebracht in mensenlevens.

jezus verschijnt a.d. apostelenNadat Jezus aan het kruis gestorven is, verschijnt Hij nog een aantal malen aan zijn vrienden. Eerst menen ze Hem te herkennen op weg naar Emmaüs, en nu weer op een ander moment. In het paasevangelie van deze zondag krijgen wij, weifelende mensen een hart onder de riem gestoken: de verschijning van Jezus aan de leerlingen heeft niets met het geloof in geesten en of spoken te maken. Integendeel.
In feite is deze lezing een parallel tekst met de lezing van de tweede zondag na Pasen, vorige week. En nadat Jezus korte metten heeft gemaakt met de irrationele angst voor geesten komt Hij met een hele nuchtere opdracht: “Vertel de hele wereld over Mij.” Heel het leven van Jezus en vooral zijn lijden en sterven en zijn opstanding staat uitgeschreven in de Tora, de Profeten en de Psalmen, kortom in de Schriften. Dáár zullen de leerlingen met hun hart en hun verstand kunnen zoeken naar de opdracht van de Messias zoals die in Jezus werkelijkheid geworden is. Maar enige hulp kunnen zij hierbij wel gebruiken

Het is (het geloof in) Jezus zelf die de geest van de leerlingen openmaakt voor deze zoektocht. Wat zegt de Verrezene? Ga de Schriften maar lezen! Maak je maar vertrouwd met de Tora, Profeten en Wijsheid, en je zult Mij tegenkomen.
Dat Lucas zo nadrukkelijk verwijst naar de Profeten (Jesaja) is om het leven, sterven maar ook de opstanding van Jezus voor ons inzichtelijker te maken, en meer achtergrond mee te geven.

(Bron: Het Woord is mens geworden, Jean Bastiaens, Antwerpen, Halewijn, 2015)

 


Artikelen in dit thema Derde zondag van Pasen jaar B