Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar B

Het allerbelangrijkste

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

heb god liefKan je de boodschap van Jezus samenvatten? Vandaag proberen de Schriftgeleerden Jezus daartoe te verleiden. Met hun vraag 'Wat is het allerbelangrijkste dat in de Bijbel staat?' Jezus heeft natuurlijk direct een antwoord, maar verrassend genoeg zijn ze het dit keer volkomen met elkaar eens.

Met de kinderen denken we vandaag na over het antwoord van Jezus: God liefhebben met heel je hart, heel je verstand en in alles wat je doet. Hoe doen ze dat? En hoe laten ze eigenlijk zien dat ze om iemand geven? Want dat kan op veel manieren. 

Afbeeldingen van hoofd, hart en handen liggen op de tafel. Hebben ze met elkaar te maken?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Marcus 12,28b-34 

Eerste lezing OT: Deuteronomium 6,2-6

Tweede lezing NT: Hebree├źn 7,23-28

Ons hoofd, ons hart, onze handen, onze ogen,
ze kunnen ieder op een eigen manier vertellen
dat er liefde is.

Hoe laat je eigenlijk zien dat je van God houdt? En hoe doe je dat bij mensen?

Hoe leuk is het om elkaar het goede toe te wensen. En zelf ontvang je natuurlijk ook zo'n goede wens. 

De woorden van het Onze Vader sluiten goed aan bij de lezing. Bid ze eens met gebaren erbij.

Om de lezing af te sluiten is er een acclamatie. Maak er de juiste gebaren bij.

Voor de Joden in de tijd van Jezus was het erg belangrijk om zich goed aan Gods geboden te houden.