Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar B

Het allerbelangrijkste

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Discussie met schriftgeleerden

Schriftgeleerden
Voor de Joden in de tijd van Jezus was het erg belangrijk om zich goed aan Gods geboden te houden. Veel mensen studeerden daarom dagelijks in de Bijbel om te ontdekken wat ze moesten doen om zo te leven dat God daarover tevreden was. Ze werden Schriftgeleerden genoemd. Je had ze in soorten en maten. Al dat studeren in de Bijbel had veel goede kanten. Mensen kenden hun Bijbel heel goed. Ze deden ook erg hun best om er naar te leven. Maar het nadeel was, dat sommigen, om er zeker van te zijn dat ze het goed deden, de geboden zo verfijnden en uitbreidden, dat je door de bomen het bos niet meer kon zien. Wat was nu Gods wil en wat hadden mensen ervan gemaakt? Wat was nu belangrijk en wat was eigenlijk bijzaak? Dat was voor gewone mensen heel erg moeilijk te ontdekken, maar ook de Schriftgeleerden konden daar hevig over twisten. Regelmatig betrokken ze Jezus, die ze ook beschouwden als een Schriftgeleerden, bij hun discussies. Soms waren ze het hartgrondig oneens. Maar even zo vaak hadden Jezus en de geleerden uit zijn tijd dezelfde opvattingen. Dat blijkt ook vandaag.

Enige God
Voor ons is het zo gewoon, wij geloven dat er slechts één God is. Dat hebben we gemeen met het Jodendom en de Islam. Maar in de tijd van Jezus was een geloof in één God juist heel uitzonderlijk. Alleen de Joden geloofden dat er slechts één God was. Al de hun omringende volkeren geloofden in meerdere goden. Denk maar aan alle Romeinse goden, alle Griekse of alle Egyptisch goden. Dit bracht de Joden vaak in conflicten waarbij ze niet begrepen werden. Voor een Romein was het geen enkel probleem om een plaatselijke godheid toe te voegen aan het hele scala goden dat hij al aanbad. Hij snapte niet waar de Joden zo moeilijk over deden als ze zich verzetten tegen godenbeelden in hun tempel of de beeltenis van de keizer op de munten. Om die reden werden de Joden vaak beticht van arrogantie.

gijzultdeheeruwgodliefhebbenCitaten
Jezus gebruikt twee teksten uit de Thora om de Schriftgeleerde te antwoorden. Het eerste deel van zijn antwoord komt uit het boek Deuteronomium (6,4-5) en het tweede deel uit Leviticus (19,18) Ze staan dus niet bij elkaar.

De gulden regel
Met de gulden regel wordt een principe uit de praktische ethiek aangeduid:
‘Behandel anderen zoals jij door hen behandeld zou willen worden.’
Velen geloven dat deze regel terug te vinden is in alle religies. Ook vandaag horen we in de woorden van Jezus en de Schriftgeleerde een echo van deze regel. Eigen aan het Jodendom en het Christendom is natuurlijk dat de regel vooraf gegaan wordt door het gebod om God lief te hebben.

 

 

 

 Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar B