Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar B

Het allerbelangrijkste

Extra's

Hier zijn meerdere onderdelen te vinden om de kinderwoorddienst een creatief - of speels accent te geven.
Dit kunnen liedjes en gedichtjes zijn, een knutsel of een kleurplaat, een filmpje of een spel. Deze onderdelen zijn altijd te gebruiken in combinatie met de verwerking.

Acclamatie na de lezing

De Schriftgeleerde wees op zijn hart, raakte zijn hoofd aan en liet zijn open handen zien. Doe dit tot slot van de lezing samen in de kring, met woorden en gebaren.

U zegt hardop:
God is het allerbelangrijkste en u wijst wijst op uw hart. 
U zegt: God is het allerbelangrijkste en u raakt dan uw hoofd aan.
U zegt: God is het allerbelangrijkste en u laat uw open handen zien.
De kinderen zeggen u na en doen mee met de gebaren.

hoofd aanwijzen

open handenhart aanwijzen

 

 

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar B