Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar B

Het allerbelangrijkste

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 12,28b-34

De evangelielezing van vandaag is Marcus 12,28b-34, een gesprek tussen Jezus en een Farizeeër. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Het allerbelangrijkste

In Jeruzalem woonden veel Schriftgeleerden. Zij studeerden vele uren in de Bijbel. Op een dag kwam er eentje bij Jezus en vroeg Hem: “Wat is het allerbelangrijkste dat in de Bijbel staat?” En Jezus antwoordde: “Luister goed!” En Hij keek de Schriftgeleerde diep in de ogen. Daarna keek Jezus naar alle mensen om Hem heen.
houd van god fano1 marcos“Er is maar één God”, zei Hij. “en God is het allerbelangrijkste! Je moet je goed inspannen om van God te houden. Je hart moet erbij betrokken zijn, je verstand moet je ervoor gebruiken, je handen en je voeten moeten meedoen, kortom alles wat je bent moet meedoen. 
Daarnaast is bijna net zo belangrijk dat je van je medemensen houdt zoals je van jezelf houdt. Deze twee dingen zijn het belangrijkste.“

De Schriftgeleerde knikte en zei tegen Jezus: “Mee eens, meester. Ik zou ook zeggen dat God het allerbelangrijkste is; er is niets belangrijker dan God. Wij moeten van God houden. Ons hart moet erbij betrokken zijn, ons verstand moeten we ervoor gebruiken, onze handen en voeten moeten meedoen, kortom alles wat we zijn moet meedoen. Dat is veel belangrijker dan geld weggeven of naar de kerk gaan.” 
En de Schriftgeleerde wees op zijn hart, raakte zijn hoofd aan en liet zijn open handen zien.
Jezus en de Schriftgeleerde waren het helemaal eens met elkaar. Daarom zei Jezus: “U begrijpt hoe de Nieuwe Wereld eruit gaat zien!”
En iedereen hield z’n mond dicht. Ze dachten na over wat Jezus gezegd had. En ze durfden Hem geen moeilijke vragen meer te stellen.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar B