Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar B

Het allerbelangrijkste

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag aan de kinderen of zij het ook eens zijn met de Schriftgeleerde? Is God het allerbelangrijkste?
i love godVraag vervolgens aan de kinderen: Hoe laten jullie zien dat je van God houdt?
Bedenk dit met elkaar. Je kan het bijvoorbeeld laten zien door te zingen voor God, geld in een collecte te gooien, te bidden, dank je wel te zeggen.
Vraag daarna aan de kinderen: Hoe laten jullie zien dat je van je vader, moeder, vriendje, zusje/ broertje, buurmeisje, de meester of juf houdt? Vertel aan de kinderen dat er verschillende manieren zijn om te laten zien dat je van iemand houdt. Dit heeft te maken met jezelf en met de ander. Als jij het fijn vindt om te knuffelen zal je eerder iemand van wie je houdt een knuffel geven of aanraken. Wanneer je het prettig vindt om cadeautjes te ontvangen, zal je misschien eerder iets voor een ander meenemen.
Vertel ook zelf hoe u laat zien dat u heel veel van God houdt en van andere mensen. Bijvoorbeeld door ergens op bezoek te gaan, door goed voor de natuur te zorgen, door tijd voor God te maken, Bijbel te lezen of naar de kerk te gaan.

Maak de overgang naar het hart uit de 5 manieren om te laten zien hoe je van iemand houdt. Zie hiervoor de Extra's.

 

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar B