Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tiende zondag door het jaar B

Familie

zondag 9 juni 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Jezus miskend

Jezus heeft in eerste instantie niet direct het gezag van een Messias. Zijn familie neemt Hem niet serieus, Hij drinkt en eet met zondaars, Hij stelt zich boven de wet en heel gewonen mensen vormen zijn aanhang. Dan doet Hij ook nog ongehoorde dingen: HIj prijst zondaars en bekritiseert de wetgeleerden en degenen die zichzelf als rechtvaartdigen zien. farizeeen beschuldigen christus duccio di buoninsegna

Maar hij had lef, en lef is Hebreeuws voor hart. Hij nam het op voor de kleinen, en durfde de machtigen recht in de ogen te kijken. Daarbij had Hij het niet gemakkelijk: zowel zijn familie als de Schriftgeleerden begrijpen en waarderen niet wat Hij doet. Zijn familie vindt dat Jezus het te hoog in zijn bol heeft, de Schriftgeleerden gaan nog verder: zij beweren zelfs dat Jezus door de duivel bezeten is, en daardoor demonen weet te bezweren. Jezus is kwaad: wat zijn dat voor mensen die het goede voorstellen als het kwaad? Vanuit die woede begrijpen we de uitspraak dat een zonde tegen de heilige Geest nooit vergeven zal worden. Jezus voelt zich miskend. Hij wordt geleid door de heilige Geest, en wordt gezien als bezeten door de duivel. Zijn handelen en spreken roepen verzet op. Mensen zijn gewoon de dingen op het eerste gezicht te bekijken. De werkelijkheid is plat. Pas wanneer ze oog krijgen voor wat Jezus doet, hoe Hij geneest en vrede brengt, zullen ze kunnen zien wie Jezus werkelijk is, de Zoon van God.

De familie van Jezus

Eén van de eerste dingen die opgevallen aan de evangelielezing is dat er staat dat Maria samen met de broers van Jezus naar Hem toe komt.
maryWij kennen Maria als de eeuwige maagd. Hierover zijn verschillende theorieën.
Sommige kerkgenootschappen hebben op grond van zulke teksten vastgesteld dat Jezus gewoon broers en zussen had. Dit zou dan gaan over vier broers, Simon, Jakobus, Judas en Jozef en een onbekend aantal zussen.
Andere beweren dat Maria niet de eerste vrouw was van Jozef, en dat het dus de kinderen van Jozef zijn geweest. Dit zou ook verklaren waarom Jozef later in het Evangelie nooit meer genoemd wordt. Jozef zou veel ouder geweest zijn dan Maria en dus al dood geweest zijn toen Jezus het woord ging verkondigen.
De Rooms-Katholieke Kerk is over dit onderwerp heel duidelijk. Jezus was enig kind en de broers waar hier over gesprokken worden zijn de neven van Jezus. Maria is tot haar dood een maagd gebleven en heeft nooit meer kinderen gebaard.

Artikelen in dit thema Tiende zondag door het jaar B