Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Veertiende zondag door het jaar B

Buiten de kring

zondag 7 juli 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Een niet geëerde profeet

Jezus heeft bijzonder grote indruk gemaakt door zijn macht om mensen uit het kwade dat hen dreef los te maken. Mensen met een onverklaarbare ziekte, zonder aanwijsbaar lichamelijk letsel. Mensen die met zichzelf geen raad wisten. Mensen die een gesel waren voor hun medemensen. Hij bezat de macht om boze geesten uit te drijven. En van overal stroomde volk naar hem toe, om genezing en bevrijding te vinden.

Profeet in eigen stad
joseph en jezus als timmermanMaar nu is Hij in zijn eigen stad, Nazaret. Hier kende men Hem van kindsbeen af. Men kon en wilde zich niet voorstellen dat dit kind, deze Jezus, zoon van hun timmerman, tot zulke daden in staat zou zijn. Zij blijven gevangen in eigen vooroordelen. En dat trekt weer een wissel op Jezus. Hierdoor kan Hij er niets goeds voortbrengen.
Het is een vorm van afgunst die een nivellerend effect heeft. Laat niemand zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken; doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.
Die wisselwerking, tussen het ongeloof van de stadsbewoners en Jezus’ eigen onvermogen om daar iets goeds voort te brengen, is veelbetekenend. Zo ontstaat er miscommunicatie en onbegrip; zo worden er mensen buiten de vertrouwde kring geplaatst.
Bij onbegrip en de wens om nooit buiten de gebaande wegen te gaan, zal er niets nieuws kunnen ontstaan.

Doorgetrokken naar ons zelf betekent dat:
Als wij er niet in geloven, kan Jezus niks beginnen.
Als wij ons neerleggen bij het bestaande, zal er nooit wat veranderen.
Als wij denken dat de waarheid niet groter is dan onze versie daarvan, zal ons perspectief nooit verbreden.

Geloven betekent, dat je wonderen verwacht. En alleen waar wonderen worden verwacht, daar kunnen ze gebeuren.

De bijbel gaat meer dan over de mensen die buiten de kring gezet worden, over vergeving en verzoening, die altijd weer mogelijk moeten zijn, zodat mensen altijd weer binnen de kring welkom zijn.

 

 

 

Artikelen in dit thema Veertiende zondag door het jaar B