Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Veertiende zondag door het jaar B

Buiten de kring

zondag 7 juli 2024

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Hierbij kan het verhaal 'Bart' gebruikt worden dat bij de Extra’s staat. Vraag aan de kinderen: Wat gebeurt er in dat verhaal?
Bart vraagt geld om zijn vrienden een rondje op zijn nieuwe fiets te laten rijden. En daardoor draaien zij hun rug naar hem toe.
Hoe zou het voelen voor Bart om daar alleen te staan?
Laat de kinderen reageren en vertellen.

pestenHerkennen ze dit? Zijn ze zelf wel eens buiten de groep komen te staan? Hie kon dat gebeuren? Hoe was dat?
Dat zegt het verhaal ook: dat doet veel pijn.
Hebben ze zelf ook wel eens iemand buiten de groep gezet, niet mee laten doen? Waarom deden ze dat? Denk je als je zoiets doet ook na over hoe dat voor een ander voelt? Of gebeurt het gewoon?
Zou Bart uit het verhaal weer vrienden kunnen worden met zijn vrienden? Hoe zou hij dat kunnen doen?

Eigenlijk gebeurt er in het Bijbelverhaal net zoiets. Op twee manieren. Jezus draait zijn rug naar de stad waar Hij vandaan kwam. Daar willen zij het woord over God, zijn Vader, niet horen. Het lijkt of de mensen in de stad gewonnen hebben. Alsof Jezus zich net zo voelt als Bart in het verhaal.
Maar Jezus gaat naar dorpen in de buurt. En daar willen ze wél luisteren. Daar zijn veel mensen die gaan geloven dat Jezus een profeet is en dat Hij bij God de Vader hoort.

Uiteindelijk zijn er zoveel mensen die met Jezus meegaan, dat de mensen in de stad alleen komen te staan; buiten de hele grote kring van mensen die in Jezus geloven! Dan heeft heel die stad zich buiten de kring van Jezus geplaatst. kring van kerk

Artikelen in dit thema Veertiende zondag door het jaar B