Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierde zondag door het jaar B

Leer van Jezus!

zondag 28 januari 2024

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Teken op een flap een mensenfiguur en zet er boven: leraar. Laat de kinderen dan eigenschappen bedenken die iemand tot een goede leraar maakt. Probeer ze te verleiden om ook buiten schoolsferen te denken, oma kan ook een goede lerares zijn, de buurman kan ook veel te onderwijzen hebben. Zet al die eigenschappen rond de figuur.

jezus leraar2Schrijf dan Jezus in de figuur en vraag je samen af of Jezus nog iets extra’s zou kunnen hebben (een bepaalde rust, een soort zekerheid, overtuigingskracht, zelfbewustzijn, in contact met zijn bron/met God enzovoort). Schrijf die eigenschappen er met een andere kleur stift bij.
Wat zou Jezus als leraar ons eigenlijk kunnen leren? Vraag de kinderen of ze iets kunnen bedenken dat ze zelf van Jezus geleerd hebben.
De slechte geest is heel brutaal tegen Jezus. Hij schreeuwt en hij zegt dat Jezus gekomen is om de slechte geesten kapot te maken. Waar zou die slechte geest nu eigenlijk bang voor zijn? Denk daar samen met de kinderen over na.

Geef de kinderen dan een blad met tekstballonnetjes. Geef ze daarnaast de tekening van Jezus in de synagoge. Beide vindt u bij de Extra’s.
tekstballonnetjesLaat de kinderen bedenken wat de mensen in de synagoge zeggen en denken. Laat ze de ballonnetjes invullen, uitknippen en opplakken op de tekening.

Artikelen in dit thema Vierde zondag door het jaar B