Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierde zondag van Pasen jaar B

Jezus is de Goede Herder

zondag 21 april 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Een Goede Herder zijn

In de evangelielezing van vandaag vertelt Jezus ons iets over Zichzelf. Aan de hand van het beeld van de herder zegt Hij drie dingen.

Op de eerste plaats laat Hij ons weten dat Hij de man is bij wie we moeten wezen. Hij is de Goede Herder in de zin van de betrouwbare herder. Andere herders gaat het niet om ons welzijn, maar om hun eigen welzijn. Als dat eigen welzijn gevaar loopt, gaan ze er vandoor.
Op de tweede plaats is Jezus een goede herder omdat Hij betrokken is bij zijn schapen. Hij kent zijn schapen. Hij weet wie wij zijn. Er is een band tussen Hem en ons.
Op de derde plaats horen we dat Jezus niet alleen onze herder is. Er zijn veel meer mensen die bij Hem horen.
Terugkerend refrein is evenwel, dat Jezus zijn leven geeft voor zijn schapen, omdat Hij geen huurling is, omdat Hij ons kent en omdat Hij ook van die andere, ons onbekende schapen houdt.

Het beeld van Jezus als goede herder is meer dan een eenvoudige vergelijking met een bestaand beroep in Jezus tijd. Al in het Oude Testament wordt het beeld van de herder op God toegepast, denk aan Psalm 23, De Heer is mijn Herder of aan Ezechiël 34, een schitterend hoofdstuk, waarin God de leiders van het volk ervan langs geeft omdat ze wel de wol en de melk en het vlees van de schapen willen hebben, maar de schapen niet zorgzaam weiden.

Kunst

goede herder catacombe callixtusIn de catacomben, de ondergrondse begraafplaatsen in Rome, vind je veel fresco’s terug waarop Jezus staat afgebeeld als de Goede Herder. De fresco’s van de Goede Herder lijken allemaal op elkaar. Jezus draagt een schaap op zijn schouders en twee schapen staan aan weerszijden van Hem alsof ze aandachtig staan te luisteren.
goede herder catacombe2Opvallend is dat Jezus hier heel anders afgebeeld wordt dan wij in onze tijd gewend zijn: Hij is een jeugdige man, met een korte tuniek aan, zijn haar is kortgeknipt en hij draagt geen baard. Pas later wordt het gebruikelijk Jezus met baard en lang haar af te beelden.

  

Roepingenzondag

De Vierde zondag van Pasen is wereldwijd ook roepingenzondag. We zijn allen geroepen om elkaar te hoeden en te behoeden, maar deze zondag staat heel in het bijzonder in het teken van roeping tot het ambt van priester en diaken en tot het religieuze leven. In sommige parochies wordt een priesterstudent uitgenodigd om iets te komen vertellen over zijn eigen roeping. Contact met de kinderen is in dat geval voor de hand liggend, maar het is zinvol om dat wel voor te bespreken.

Artikelen in dit thema Vierde zondag van Pasen jaar B