Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

1e zondag van de Advent jaar C 2018

Op weg naar het Koninkrijk

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Op weg naar het Koninkrijk met Jesaja

jesaja2Jesaja was een profeet die waarschijnlijk leefde in de 8ste eeuw voor Christus. In de Bijbel staat het naar hem genoemde boek. Het boek Jesaja staat vol met profetieën voor de dag dat God naar de aarde zal komen. Het boek dat wij kennen is niet een boek van de hand van Jesaja. Het is in de jaren nadat hij heeft opgetreden steeds weer aangepast door anderen. Het is zoals veel boeken in de Bijbel aangepast aan een nieuwe tijd zo dat het beter aansloot op wat er op dat moment in de tijd gebeurde.

In Jesaja wordt gesproken over een knecht of dienaar die de mensen naar het Koninkrijk van God zal leiden. Dit is een bijzondere verlosser, omdat hij niet komt om met een zwaard de verlossing te bewerkstelligen.
Dit maakt dat Jesaja’s profetieën veel beter aansluiten op ons beeld van wie Jezus is. Ook wordt er gesproken over dat alle mensen het zelf moeten doen. Het Koninkrijk van God wordt ons niet overhandigd door deze dienaar. Wij zullen ons leven moeten aanpassen, wij zullen hard moeten werken om het Koninkrijk te mogen bereiken.

Hierom hebben wij ervoor gekozen om Jesaja als de eerste begeleider van de weg van de bergbeklimmer te gebruiken. Een ongewone keuze, omdat we graag bij de bijbeltekst zelf blijven. Jesaja is echter de persoon die alle mensen verteld heeft over het Koninkrijk van God, waar de wolf en het lam samen zullen liggen (Jesaja 11), en hij heeft de komst van Johannes de Doper en Jezus aangekondigd. (Een stem klinkt op in de woestijn, Jesaja 40). Zoals Jesaja vooruit wees naar Jezus, zo wijst Jezus vandaag vooruit naar de dag dat het Koninkrijk van God zal aanbreken. Daarom is Jesaja vandaag degene die de bergbeklimmer de weg omhoog zal wijzen, en die daarmee ons dichter bij Gods Koninkrijk brengt.

Artikelen in dit thema 1e zondag van de Advent jaar C 2018