Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

1e zondag van de Advent jaar C 2018

Op weg naar het Koninkrijk

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Wij zijn onderweg naar Kerstmis. Het is geen makkelijke weg maar een weg met versperringen. In het Evangelie gaat het over de zee die tekeergaat, de maan en de zon die heen en weer schudden. Wanneer de mensen heel erg bang zijn, heel erg veel angst hebben moeten zij op God vertrouwen.
Vraag eens aan de kinderen, wanneer zij bang waren? Wat doen zij als zij bang zijn? Vragen ze dan iemand om hulp? (bijvoorbeeld ouders, broers of zussen, maar misschien ook wel God?)
Of doen ze iets wat hen kan helpen? (bijvoorbeeld gaan zingen) Wat en wie helpt hierbij? Hoe ziet de hulp er dan uit, zodat .

Vandaag is de Advent begonnen. De weg die de bergbeklimmer met ons gaat is vol met hindernissen. Het is niet gemakkelijk, op die weg naar het Koninkrijk. De weg ligt vol met prikkeldraad, stenen en andere gevaren.
jesajaGelukkig is er hulp ook voor ons hulp, en zelf kunnen wij ook helpen. De eerste trede heeft de profeet Jesaja al voor ons vrij gemaakt.
Weten jullie wie Jesaja was? We lezen wel eens in de kerk over hem. Hij was een profeet. Een profeet is een soort van wegwijzer. Iemand die het goede nieuws vertelt aan mensen, en die ze ook laat zien hoe ze de goede kant op moeten. Jesaja vertelt ons vandaag dat ook wij mee kunnen werken aan het Koninkrijk van God. We moeten aan de slag, en Jesaja nodigt ons uit om dat samen te doen. Jesaja vertelde al over het Koninkrijk voordat Jezus geboren was. Hij wist dat Jezus zou komen om ons te vertellen over het Koninkrijk van God. Alles wat Jesaja vertelde klopte met wat Jezus later deed en wat Jezus vertelde. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat er een dienaar zou komen die de weg zou wijzen naar Gods Koninkrijk. Over wie denken de kinderen dat dat ging? (Jezus)
Met de komst van Jezus zijn de voorspellingen van Jesaja al voor een groot gedeelte in vervulling gegaan. En gezien hij ook het meest voorspeld heeft over het Koninkrijk helpt hij ons vandaag.

Jesaja wijst dus de weg naar het Koninkrijk. We moeten die weg zelf nog gaan. Vandaag heeft hij ons geholpen om de eerste traptrede vrij te maken. Zo kunnen wij zelf, net als de bergbeklimmer die weg lopen.

adventtrap 1Het Koninkrijk van God is mooi en goed, weten de kinderen te bedenken wat er mooi en goed is in de wereld?
Leg aan de kinderen uit dat het Koninkrijk van God de hemel op aarde is. Vrij letterlijk, daalt de hemel, en alles wat goed is, neer op de aarde. Alles wat slecht is zal verdwijnen. 
Aan het begin van de traptrede zat prikkeldraad en dat is nu weg, nu is het mooi paars, de kleur van de Advent. Dat is de kleur van de verwachting.
Bedenk samen alle mooie dingen die het Koninkrijk Gods te bieden heeft. Welke dingen kunnen de kinderen bedenken? Misschien kunnen ze zelf iets moois bedenken om te maken voor de trede, of kies één van de knutsels uit de Extra's om de traptrede mee te versieren.

 

 

 

Wij kunnen de weg begaanbaarder maken door de trede te versieren, met bloemen, de zon, sterren en de maan.

Artikelen in dit thema 1e zondag van de Advent jaar C 2018