Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019

De gekleurde bril: Oordeel niet te snel!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

In dit verhaal staan mensen snel met hun oordeel klaar over de beslissing van een dictator, een bouwongeluk en een boom die geen vruchten draagt. Ze hebben geen oog voor de omstandigheden die hierbij een rol spelen.
In het gesprek met de kinderen is de rode raad: we oordelen soms te snel over mensen of gebeurtenissen, terwijl we maar een deel van het verhaal kennen.

verdrietig verstoppertje2Laat de kinderen een aantal nieuwsfoto’s zien (te vinden bij de Extra’s). Maar laat niet alles zien van de foto. U vraagt de kinderen een oordeel over de helft van de foto, of als er twee foto's zijn, over de bovenste foto.
Daarna laat u de hele foto zien. Krijgen de kinderen daardoor nieuwe inzichten? Als het goed is wel!
Bijvoorbeeld: Een kind dat tegen de boom aanstaat… lijkt verdrietig, maar ze is verstoppertje aan het spelen.

Vraag de kinderen of ze wel eens een situatie meegemaakt hebben dat ze een oordeel hadden over een ander kind en dat het oordeel niet klopte toen ze meer van de situatie wisten? Probeer de kinderen het verhaal goed te laten vertellen.
Vraag ook of het oordeel eerst negatief was, en later positief, of andersom. De meeste oordelen waar de kinderen zich van een verandering bewust zijn zullen van negatief naar positief zijn. Maar andersom komt natuurlijk ook voor.

Wanneer je snel een negatief oordeel velt, heb je eigenlijk een donkere bril op. Je ziet niet goed wat er speelt. Als je die gekleurde bril afzet kun je zien dat omstandigheden een grote rol spelen. Dan moet je je oordeel misschien bijstellen. Mensen kunnen soms niet anders handelen door de omstandigheden waar ze in zitten. Dit vraagt van mensen, en ook van de kinderen de bereidheid om eerst goed te luisteren en te kijken voordat ze een oordeel vellen.

Zet de donkere bril de boerin af en kijk wat er bij haar te zien is. Praat over wat zij nu wel ziet, en met de donkere bril op niet. De boerin dacht eerst alleen aan wat de boom nu opbracht: niet genoeg. Met de bril af zien w de boerin die nu mogelijkheden ziet, die zorgt voor de bomen, en ze laat groeien. In de tekening is de zorg van de boerin te zien in de gieter, die zorgt voor een bloeiende boom. Met goede zorg kan er iets moois ontstaan.

Oordeel niet te snel over wat je ziet. Geef aandacht en ruimte en kijk verder dan je eerste oordeel. 

Vertel de kinderen uit dat we gaan expirimenteren met verschillende contexten, of anders gezegd: of ze met een tekening allemaal een ander verhaal kunnen vertellen met een ballon. Wat ze om de ballon heen tekenen bepaalt het verhaal van de ballon. De informatie en ballon vindt u bij de Extra's.

 

 

Artikelen in dit thema 3e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019