Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019

De gekleurde bril: Jaloezie verblindt je

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De parabel de verloren zoon

De oudste zoon
In de regel noemen we de parabel die we vandaag lezen uit Lukas ‘De parabel van de Verloren Zoon’. Door deze parabel zo te noemen ligt de nadruk al snel bij de grootheid van de liefde van de Vader voor het weggelopen kind. Daarmee blijven we zelf buiten schot. En als we de aanleiding lezen voor deze parabel dan zou het wel eens kunnen zijn dat Jezus de parabel juist vertelt om het over de relatie tussen de oudste zoon en zijn jongere broer te hebben. Immers, Jezus vertelt de parabel aan Farizeeën en Schriftgeleerden, die zeer tevreden zijn over hun eigen geloofsijver en zeer ontevreden over het gedrag van Jezus. Doen zij niet precies wat God van hen vraagt? Hoe kan het dan dat Jezus het gezelschap van zondaars en tollenaars verkiest?
Ze vergissen zich. Jezus verkiest niet het gezelschap van tollenaars en zondaars. Jezus wil dat ook deze mensen gezien worden als onze broers en zussen. Dat dit een belangrijk thema is van deze parabel bewijst de manier waarop de oudste zoon schamper spreekt van ‘die zoon van u’ en de vader hem antwoordt met ‘jouw broer’.

Samen aan tafel
aantafelIn de tijd van Jezus was het allesbehalve vanzelfsprekend om met iedereen aan tafel te schuiven. Samen eten werd gezien als een uitdrukking van vieren dat je bij elkaar hoort. Het was daarom een eer wanneer je door iemand werd uitgenodigd om te komen eten, of wanneer iemand gehoor gaf aan jouw uitnodiging. Eten met heidenen was in ieder geval uit den boze. Maar ook die mensen die een leven leidden dat afkeurenswaardig was, bijvoorbeeld omdat ze zoals de tollenaars, belasting inden voor de Romeinen konden eigenlijk niet je disgenoten worden. Jezus doorbreekt dit taboe en gaat met iedereen aan tafel. Wanneer Hij bij Zacheüs de tollenaar aan tafel gaat, en de mensen dit afkeuren, vertelt Hij hen deze parpabel.

Artikelen in dit thema 4e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019