Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019

De gekleurde bril: Jaloezie verblindt je

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

In dit verhaal oordeelt de ene broer over de ander. Zijn jaloezie verblindt hem. 
In het gesprek met de kinderen is de rode draad hoe gevoelens van jaloezie en afgunst ons allemaal het leven zuur maken en het zicht op de werkelijkheid kleuren.

Kijk samen met de kinderen het YouTube filmpje: Pingu is jaloers. Pingu wil aandacht van mama, maar zijn kleine broertje gaat voor. U vindt het bij de Extra's.

Gebruik het filmpje als uitgangspunt voor het gesprek. Vraag de kinderen of ze wel eens jaloers zijn. Laat een paar kinderen er kort over vertellen. Herkennen de kinderen de situatie? Hebben zij deze ervaringen ook, in het gezin, op school, als ze sporten?
Stel wat-, wanneer- en hoe vragen. (Wanneer was het? Wat gebeurde er dat je jaloers werd? Hoe voelde dat?)
Jaloezie is een breed voorkomende emotie en helpt je om je duidelijk te maken wat je belangrijk vindt. Maar het kan ook je zicht op de werkelijkheid vertekenen.

2 broers broederliefdeKeer terug naar het verhaal uit de Bijbel. Wat is voor de oudste zoon in het verhaal van Jezus belangrijk, denk je? Waar gaat het mis? Aan het slot van het verhaal gaat de vader praten met zijn oudste zoon. De vader legt uit aan de zoon waarom hij blij is, maar kan hij zijn oudste zoon overtuigen?
Laat de kinderen in kleine groepjes bedenken hoe het verhaal daarna zou kunnen aflopen.

Zet de groene bril van de oudste zoon af en kijk wat er bij hem te zien is. Nu hij zijn jaloezie loslaat kijkt hij met de ogen van God. We zien bij de oudste zoon nu twee mensen die elkaar vastpakken. De vader staat achter hen. Dit symboliseert ‘broederliefde’ tussen broers/zussen.

Jaloersheid kan verblinden en veel kapot maken. Zelfs tussen mensen die veel van elkaar houden.

Vertel de kinderen over de uitdrukking: 'groen zien van jaloezie'. We gaan kijken hoe dat er uitziet.

 

 

Artikelen in dit thema 4e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019