Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de Veertigdagentijd jaar C

De gekleurde bril: Vriendschap in goede en slechte tijden

zondag 14 april 2019

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: De gekleurde bril; leren kijken met de ogen van Jezus

40dagen2019week6 petrus bril af low 001

In alle evangelielezingen van de veertigdagentijd is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien. Elke keer wordt er gevraagd om verder te kijken dan je neus lang is; beter nog om met de ogen van God te kijken.
Wij kijken gewoonlijk door een gekleurde bril van eigen oordelen en Jezus en God vragen van ons om breder en vanuit liefde te kijken naar mensen en situaties.

In dit project proberen we elke zondag onze gekleurde bril af te zetten en met de ogen van God naar de mensen en hun situatie te kijken.
Voor iedere zondag is er een poster met een hoofdpersoon uit de evangelielezing. Over deze persoon heen ligt onze gekleurde bril. Wanneer de bril verwijderd wordt, wordt zichtbaar wat je ziet wanneer je met de ogen van God en Jezus kijkt.

Deze zesde zondag kiezen we uit de lange lezing voor Petrus' verloochening. Weer ontkent Petrus wat er gebeurt: hij wil het niet zien en hij ontkent ook nog eens er iets mee te maken te hebben. Terwijl Jezus toch zijn beste vriend was.
Met de kinderen denken we deze morgen na over vriendschap. Hoe moeilijk is het om in minder goede tijden toch vrienden te blijven? 

 

Petrus is Jezus beste vriend. Maar hij ontkent de werkelijkheid.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Lucas 19,28-40
en Lucas 22,14-23,56


Eerste lezing OT: Jesaja 50,4-7
Tweede lezing NT: Filippenzen 2,6-11

Wie kijkt met de ogen van Jezus, leert wat echte vriendschap is.

Als het goed gaat is het gemakkelijk om bevriend te zijn.

Elke zondag staat er een poster klaar met één van de hoofdpersonen van het Evangelie van die zondag. Vandaag staat Petrus op de poster.

Bij elke poster van de zondag hoort een aparte grote bril. 

Marjet de Jong en Wim Ruitenbeek maakten een projectliedje.

 

 


In de stad komt Jezus aan,
mensen staan te juichen!
Ben jij vriend door dik en dun,
blijf je trouw getuigen?

Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.

Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.

Oordeel niet
oordeel niet
heb gerust een mening
over dingen die je ziet
maar oordeel niet.

Vriendschap is... met elkaar verbonden zijn.

De haan nodigt je met zijn gekraai uit om een echte vriend te zijn.

Als je op Palmzondag met je palmpasenstok in je handen staat, dan heb je eigenlijk de hele Goede Week in je handen.

Palmzondag markeert de overgang naar de Goed Week. Van 'Hosanna' naar' Kruisigt Hem!'