Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de Veertigdagentijd Palmzondag jaar C 2019

De gekleurde bril: Vriendschap in goede en slechte tijden

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Palmzondag

Achtergrond
palmzondagOp Palmzondag maken we de overgang naar de Goede Week. We beginnen met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Alle mensen staan enthousiast te zwaaien met palmtakjes. Ze roepen Jezus toe: ‘Hosanna, Zoon van David.’ Helaas duurt dit enthousiasme van de menigte niet lang. Slechts een paar dagen laten zullen ze roepen: ‘Kruisigt Hem.’ In de liturgie van Palmzondag vieren we deze omslag. Na de vreugde van de intocht lezen we verder in Lucas het lijdensverhaal, tot en met de dood van Jezus en zijn graflegging.
Later in de week, op Goede Vrijdag, zullen we dit lijdensverhaal nogmaals lezen, maar dan zoals de evangelist Johannes het optekent.
Opmerkelijk, maar helemaal in de geest van het Lucasevangelie, is het woord van vergiffenis dat Jezus uitspreekt voor de soldaten die Hem aan het kruis slaan. Ook de wanhoopskreet die we bij Marcus horen, ontbreekt hier en wordt vervangen door het veel rustiger: 'In uw handen beveel Ik mijn geest.' 
Wij hebben ons deze keer geheel gericht op de rol van Petrus en de omslag die hij doormaakt in deze moeilijke nacht. Het haantje op de palmpasenstok verwijst naar zijn beleving van deze afschuwelijke gebeurtenissen. En het houdt ons tegelijk ook een spiegel voor: zijn wij trouwe vrienden, in goede en slechte dagen?

Triduüm
Tijdens de drie heilige dagen volgen we Jezus op zijn laatste momenten.
Op Witte donderdag vieren we dat Hij ons de eucharistie schenkt als Hij het brood en de wijn rondgeeft aan zijn leerlingen en hen vraagt om dit steeds opnieuw te doen om Hem te gedenken.
Op Goede Vrijdag gedenken wij zijn dood aan het kruis.
Op Stille zaterdag realiseren we ons dat Hij werkelijk gestorven is. In de Paasnacht vieren we tenslotte zijn opstanding uit de dood.
Het Triduüm is eigenlijk één grote lange viering, verspreid over drie dagen. We sluiten de viering van Witte Donderdag en Goede Vrijdag daarom niet af met de gebruikelijke zegen.

Palmtakjes
De palmtakjes die we deze zondag zegenen worden traditioneel thuis achter een kruisbeeld gestoken en vlak voor Aswoensdag weer meegenomen naar de kerk. Ze zijn dan helemaal verdord. Ze worden verbrand en we worden met de as van deze verdorde palmtakjes getekend en bemoedigd om de Veertigdagentijd goed te beginnen.

Voor meer informatie over palmzondag kunt u kijken bij de achtergrondinformatie van jaar A.

Artikelen in dit thema 6e zondag van de Veertigdagentijd Palmzondag jaar C 2019