Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Elfde zondag door het jaar C

Een tweede kans voor iedereen

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Gods ruimhartigheid

vrouw zalft jezus voeten 2De anonieme vrouw die tijdens de maaltijd die Simon de Farizeeër Jezus aanbood Jezus voeten waste en zalfde wordt door niet-bijbelse tradities en door Johannes Chrysostomus geïdentificeerd als Maria Magdalena. Haar tranen zouden tranen van berouw geweest zijn.

Wanneer het bijbelverhaal verder gelezen wordt tot en met 8,3 wordt Maria uit Magdala genoemd, bij wie Jezus zeven kwade geesten uitgedreven heeft. De twee vrouwen worden zo met elkaar in verband gebracht. 

Het verhaal is ook te vinden bij de evangelist Johannes, waar het zich afspeelt in het huis van Maria, Marta en Lazarus (Joh.12,1-8) in Betanië. Ook daardoor neemt men aan dat deze onbekende vrouw uit Lucas inderdaad Maria van Magdala was.
In de kunst wordt Maria Magdalena juist vanwege dit verhaal altijd afgebeeld met een zalfpot.

Het verhaal wijst ons op de menselijke neiging de wereld te ordenen door te oordelen. Door goed en fout van elkaar te scheiden houden we grip op ons leven. Jezus doorbreekt dit, door te laten zien dat wie iets fout deed, niet alleen maar fout is. Fouten kunnen vergeven worden, een mens krijgt bij God altijd een tweede kans.

 

Artikelen in dit thema Elfde zondag door het jaar C