Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Elfde zondag door het jaar C

Een tweede kans voor iedereen

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Pak de prullenbak erbij. Deze is gevuld met allerlei afval.
Overleg met de kinderen of je dit zo weg kan gooien? Natuurlijk niet. We moeten het afval eerst scheiden. Het papier moet bij het oud papier, de plastic flesjes bij het plastic, de rotte appel moet in de groenbak. Zoek zo het afval samen uit. Zorg dat er geen restafval is.

Bedenk dan samen met de kinderen wat er met al dat afval gebeuren moet. Het kan gerecycled worden, opnieuw gebruikt. De dingen krijgen een nieuw leven. Ze zijn nog waardevol, ook al dachten we dat het alleen maar afval was.

Vraag de kinderen of het met mensen ook zo zou kunnen zijn? Zijn er mensen die ‘waardeloos’ zijn?
Kinderen kunnen hard zijn in hun oordeel. Wie een dief is of iemand iets aangedaan heeft, die hoort in de gevangenis. Wees erop voorbereid dat kinderen niet direct vinden dat iemand een nieuwe kans verdient. Probeer het idee dicht bij de kinderen te brengen door ze over hun eigen leven met vrienden en broers en zussen na te laten denken. Die doen ook wel eens iets vervelends, maar daarna kun je toch weer vrienden zijn. Hoe komt dat? 
Jezus wil nooit iemand weggooien, bij het vuilnis zetten. Hij ziet dat elke mens waardevol is, en Hij ziet altijd weer nieuwe mogelijkheden voor mensen. Vraag de kinderen ook waarom Jezus dat vindt. Natuurlijk omdat alle mensen kinderen van God zijn, en God om elke mens geeft.

Voor wie in het verhaal ziet Jezus nieuwe mogelijkheden? Het voor de hand liggende antwoord is voor de vrouw die Hem de voeten zalfde. Maar Hij ziet ook mogelijkheden voor Simon, die veel te snel oordeelt. Jezus probeert Simon op andere gedachten te brengen, door hem een verhaal te vertellen.
En misschien zien de andere gasten ook in dat ze niet zo slecht over de vrouw moeten denken, maar dat ook zij een nieuwe kans verdient. 

Artikelen in dit thema Elfde zondag door het jaar C