Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Elfde zondag door het jaar C

Een tweede kans voor iedereen

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 7,36-50

De evangelielezing van vandaag is Lucas 7,36–50. (Er mag ook doorgelezen worden tot 8,3 maar dit hoeft voor het verhaal zelf niet.)

Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Een vrouw wast de voeten van Jezus
Simon de Farizeeër is heel tevreden. Het is hem gelukt. Hij heeft Jezus uitgenodigd om te komen eten en Jezus is gekomen. Simon heeft niet al te beleefd tegen Jezus gedaan. Hij heeft zijn voeten niet gewassen en Hem ook niet gekust. Jezus is tenslotte geen vriend van hem. Maar hij wil wel graag weten wat Jezus allemaal te vertellen heeft. Simon kijkt de tafel rond. Al zijn vrienden zijn er. Jezus is er. Deze maaltijd wordt een succes!

vrouw wast voeten van jezusPlotseling ontstaat er rumoer aan tafel. Er komt een vreemde vrouw binnen. Simon kent haar wel, maar hij heeft haar zeker niet uitgenodigd. Deze vrouw staat bekend als een slechte vrouw. Zonder op of om te kijken loopt de vrouw naar Jezus. Ze knielt bij zijn voeten en begint te huilen. Als zijn voeten nat van de tranen zijn, droogt ze die af met haar haren. En ze kust zijn voeten steeds opnieuw. Dan haalt ze een kruikje met olie tevoorschijn en giet de olie over de voeten van Jezus. Simon moet toegeven, dat ruikt heerlijk. Dat is dure olie geweest.

Ondertussen is Simon woedend. Hij is boos op die vrouw, maar hij is nog bozer op Jezus. Jezus zou toch moeten weten hoe slecht deze vrouw is. Hij zou haar van zich af moeten duwen en wegjagen. Waarom doet hij dat niet?
Dan kijkt Jezus Simon aan. “Mag ik je wat vragen?”, zegt Hij. “Stel, jij krijgt van twee mensen nog geld. De ene moet je één goudstuk betalen en de ander moet je nog tien goudstukken betalen. Tegen allebei zeg jij: "Laat maar zitten, je hoeft me niet terug te betalen." Wie is er dan het gelukkigst?” “Die man van de tien goudstukken natuurlijk,” antwoordde Simon. “Dat klopt”, zegt Jezus.

zalvingDan kijkt Jezus naar de vrouw. En Hij zegt: “Simon, toen ik bij jou binnenkwam heb je mijn voeten niet gewassen. Je hebt me niet begroet met een vriendelijke kus en je hebt geen olie over mijn hoofd gegoten. Maar deze vrouw heeft met haar tranen mijn voeten gewassen, ze heeft me gekust en ze heeft dure olie over mijn voeten gegoten. Ze heeft veel liefde laten zien. Daarom zijn al haar fouten haar vergeven.” En Hij zei tegen de vrouw: “Alles wat je fout gedaan hebt, is je vergeven. Je geloof is zo groot. God houdt van jou. Ga in vrede.”
En tegen Simon zegt Jezus: “Je kan denken dat jij geen liefde hoeft te laten zien, omdat jij een goed mens bent. Maar dan vergis je je, Simon.”

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

Artikelen in dit thema Elfde zondag door het jaar C