Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negenentwintigste zondag door het jaar C

Geef niet op!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 18,1-8

De lezing is vandaag uit Lucas 18,1-8. Voor de oudere kinderen is de Bijbel in Gewone Taal of het Evangelieboek voor kinderen goed te begrijpen. Voor kleinere kinderen is er de navertelling.

De vrouw en de rechter
Jezus wilde aan zijn leerlingen laten zien hoe belangrijk het is om te blijven bidden. Hij zegt zelfs dat je dat nooit moet opgeven God om dingen te vragen. Hij zocht een voorbeeld om te laten zien hoe belangrijk het is om vol te houden. Toen vond Hij er één. En Hij vertelde: "In een grote stad woonde een rechter. Een rechter is iemand die moet beslissen wie er gelijk heeft, en die dus eerlijk moet omgaan met de regels. Anders kan hij niet goed weten of iemand gelijk heeft of niet. Deze rechter had geen respect voor God en hij hield ook nooit rekening met de mensen.
ontrechtvaardige rechter en weduwe 2In dezelfde stad woonde ook een weduwe. Haar man was overleden, en nu was er niemand die voor haar kon zorgen. Daarom moest ze geholpen worden. Ze ging naar de rechter omdat hij ervoor kon zorgen dat ze goede hulp zou krijgen. Maar dat deed hij niet; hij deed net of hij de vrouw niet hoorde. De vrouw gaf niet op en kwam steeds weer bij hem terug. Dan vroeg ze het opnieuw, en nog eens, en nog een keer. En de rechter...? Die vond haar maar lastig omdat ze steeds terugkwam.
Nadat ze voor de twintigste keer naar hem toe was gegaan, besloot hij eindelijk te doen waar ze recht op had. Hij wilde van haar gezeur af zijn, en deed wat ze vroeg. Zo kreeg ze eindelijk hulp."

Jezus kijkt rond. Begrijpen de leerlingen zijn voorbeeld? Dan sluit Hij zijn verhaal af met de opmerking: "Kijk, als zelfs een oneerlijke rechter gaat doen wat je hem vraagt als je het steeds opnieuw vraagt, dan zal God toch zéker iets doen met het gebed dat de mensen elke dag tot hem bidden? God geeft altijd antwoord. Misschien is het antwoord soms wel eens anders dan je gedacht had. Blijf daarom geloven en loop niet van God weg."

Dit is het woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

Artikelen in dit thema Negenentwintigste zondag door het jaar C