Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negentiende zondag door het jaar C

Opletten!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Waakzaamheid geboden

In hoofdstuk 10 van het Lucasevangelie waren er nog bekende verhalen als die van Martha en Maria en de barmhartige Samaritaan. Aan het begin van hoofdstuk 11 wordt het gebed van Jezus, het Onze Vader, gegeven. Daarna volgt een wat onbekender stuk van Lucas. We horen hoe steeds meer mensen Farizeeën het Jezus lastig te maken; ‘ze begonnen Hem over van alles uit te vragen, in en arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak’ (Lucas 11,53-54). Maar Jezus gaat door met zijn boodschap, én door met controverse oproepen.
In deze lezing uit Lucas 12 gaat het over waakzaamheid: ‘doe je gordel om en houd de lampen brandend’.
are you readyHet is een thema dat in het najaar, vlak voor de Advent, eveneens veelvuldig voorkomt. In de tijd van Jezus verwachtte men de terugkomst van Jezus op aarde; de ‘wederkomst van de Messias’.
Jezus draagt de mensen op waakzaam te zijn want dat moment zou komen ‘als een dief in de nacht’. De grote vraag was daarbij: Hoe leeft men tot aan de tijd van de wederkomst? Gaat men zijn eigen gang (stoort men zich aan God noch gebod?) of bereidt men zich voor op de wederkomst en leeft men zoals God dat aan de mens vraagt?
Zo leven als God van de mens vraagt, is af te meten aan hoe men omgaat met de medemens. 

Artikelen in dit thema Negentiende zondag door het jaar C