Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negentiende zondag door het jaar C

Opletten!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

In het kringgesprek kan gekeken worden hoeveel de kinderen van het verhaal begrepen hebben.
Jezus zegt dat je niet alleen maar dingen moet doen die je zelf leuk vindt. En dan vervolgens nergens anders meer aan denken dan alleen aan je eigen plezier. Vraag de kinderen wie van hen dat wel eens gebeurt? Dat je zoveel plezier hebt dat je helemaal nergens anders meer aan denkt? Wijs de kinderen ook nog een keer op het spreekwoord ‘als de kat van huis is dan dansen de muizen op tafel’. Herkennen ze dat? Kunnen ze voorbeelden geven van wat ze dan anders zouden doen wanneer er niemand zou opletten? In de klas, of thuis?

olielampje4Jezus zegt: “Zorg dat je je vlammetje brandend houdt”. Wat bedoelt Hij daarmee? Als de kinderen weten dat Hij bedoelt dat je op moet blijven letten wat andere mensen nodig hebben, dat dat vlammetje eigenlijk Gods manier is om je goed te laten leven, vraag ze dan hoe kinderen dat doen. Kunnen zij voorbeelden noemen van de dingen die ze zelf voor anderen doen, bijvoorbeeld op school of thuis. Kennen de kinderen mensen van wie zij vinden dat ze van binnen een hele grote sterke vlam hebben? Wat doen die mensen dan? Hoe leven die?

Om te ervaren hoe moeilijk het is om oog voor een ander te hebben, en goed te kijken, kunt u als afsluiting het spel met de kinderen spelen. Zie hiervoor bij Extra's.

 

Artikelen in dit thema Negentiende zondag door het jaar C