Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pasen jaar C 2022

Kijk eens in de spiegel

zondag 17 april 2022

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Maria Magdalena

Helaas lezen we het Paasevangelie volgens Johannes maar voor een deel. We ontmoeten Maria Magdalena, die waarschijnlijk het lichaam van Jezus wil gaan balsemen, maar dat wordt hier niet vermeld. De evangelist heeft namelijk iets belangrijkers voor ogen. Hij wil ons inlichten over de snelheid waarmee het onderzoek wordt ingesteld naar de ‘verdwenen’ Jezus. Maria Magdalena ontdekt dat het graf leeg is. Ze gaat er getuigen erbij halen. Johannes, de door Jezus geliefde leerling, en Petrus, de leerling die de leiding over de kerk op zich heeft genomen lopen om het hardst naar het graf. Petrus, degene die later het ambt op zich zal nemen en daar heeft de verteller allang weet van, doet het onderzoek, gaat als eerste naar binnen. Johannes, de geliefde leerling komt als eerste tot geloof. Zo wordt het opstandingsverhaal tegelijk een verhaal over de kerk, waarin we elkaar aanvullen en helpen om tot geloof te komen.

Het paasverhaal is eigenlijk twee keer zo lang en verhaalt verder over de wonderlijke ontmoeting die Maria Magdalena vervolgens heeft met twee engelen en daarna, als eerste, met de opgestane Heer. Zo komt zij tot geloof in drie etappes. Ze ontdekt het lege graf, ze ontmoet de engelen die haar helpen haar verdriet te verwoorden en tenslotte gaan haar ogen open als Jezus haar aanspreekt bij haar naam. Ze mag Hem echter niet vasthouden want hoewel Hij nog bij ons is, is Hij tegelijk allang niet meer op onze aarde.
Daarmee zijn in dit korte opstandingsverhaal drie verschillende manier geschetst om tot geloof te komen: Petrus doet onderzoek, Johannes ziet met de ogen van de liefde en Maria Magdalena deelt haar wanhoop en haar verdriet en begrijpt het wanneer ze wordt aangesproken door Jezus zelf.

Maria Magdalena 

maria magdalena ivanovVijf jaar geleden verhief paus Franciscus de gedachtenis van Maria Magdalena op 22 juli tot een feest. Daarmee kreeg zij dezelfde status als de andere apostelen van wie de naamdag ook als feest wordt gevierd. In het decreet dat daarover uitgevaardigd werd staat nadrukkelijk te lezen dat Maria de eerste getuige van de verrijzenis is en dat zij evangelist is. Al door Thomas van Aquino werd Maria Magdalena de 'vrouwelijke apostel onder de apostelen' genoemd.
Maria wordt heel vaak met een zalfpot afgebeeld, als aandenken aan de zalving van het lichaam van Jezus. Ook wordt ze vaak met losse haren weergegeven. Deze zijn een teken van boete en inkeer. Zo staat ze vaak onder het kruis, tezamen met Maria en Johannes.

Een paar jaar geleden kwam er een prachtige film uit over het leven van Maria Magdalena. Voor de trailer, ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=gohb4PwG08w

Artikelen in dit thema Pasen jaar C 2022