Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pasen jaar C 2022

Kijk eens in de spiegel

zondag 17 april 2022

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 20,1-9

De evangelielezing van vandaag is het verhaal van het lege graf. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Het lege graf

Het was zondagmorgen heel vroeg. De Sabbat was voorbij, maar het was nog donker. Maria Magdalena zocht aarzelend haar weg door de schemering naar het graf waar ze Jezus hadden neergelegd.
paasmorgen schitterende bijbelverhalen img 7842Toen ze bij het graf aangekomen was, schrok ze. De steen die voor de ingang lag, was weggerold. Wat was er gebeurd? Hadden ze Jezus verplaatst? Hadden ze Hem gestolen? Maar wie dan? Ze liep zo snel ze kon naar Simon Petrus en Johannes, de beste vrienden van Jezus. Hijgend zei ze tegen hen: ”Ze hebben de Heer weggehaald uit het graf. We hebben geen idee waar Hij is neergelegd.” Petrus en Johannes gingen samen naar het graf. Ze liepen zo vlug mogelijk, maar Johannes was het snelste en kwam als eerste bij het graf aan. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen, waarmee ze Jezus hadden bedekt. Maar hij ging het graf niet in. Simon Petrus liep wel naar binnen toen hij bij het graf gekomen was. Hij zag dat de doeken netjes opgevouwen waren. De band die om Jezus hoofd had gezeten was opgerold en lag apart op een andere plaats. Aarzelend kwam Johannes nu ook naar binnen. Toen was het alsof hij plotseling alles begreep. De verhalen uit de Bijbel, die Jezus steeds vertelde. Het waren geen oude verhalen, sprookjes van vroeger. Die verhalen gingen over Jezus en over henzelf. Die verhalen hadden al verteld dat Jezus uit de dood zou opstaan. In de Bijbel stond allang dat God de mensen die Hij lief heeft nooit zou laten vallen. Ze hadden het alleen niet durven geloven. Maar Jezus wel!

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Pasen jaar C 2022