Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar C

De Bruiloft in Kana

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Een bruiloftsfeest in Kana

Het verhaal van de bruiloft in Kana hoort in de lijn van de verhalen die laten zien wie Jezus is. Na het verhaal van Driekoningen, die zien dat Hij een koning is, volgt het verhaal van de doop in de Jordaan, waarbij een stem uit de hemel klinkt die Jezus zijn veelgeliefde zoon noemt. Tijdens het verhaal van de bruiloft in Kana laat Jezus zelf zien wie Hij is. 

Huwelijk
Een huwelijk is in de Bijbel en in de Rooms Katholieke Kerk een teken dat verwijst naar de liefde tussen God en zijn volk, tussen Christus en zijn Kerk. Steeds opnieuw spreekt de Bijbel in termen van liefde, (on)trouw, overspel en vergeving over de relatie die God met mensen heeft. Het Hooglied is hier een fraai voorbeeld van, maar ook een profeet als Hosea gebruikt zijn huwelijk als metafoor voor de relatie tussen God en het volk.
En hoeveel gelijkenissen vertelt Jezus niet over bruiloften waar gasten te laat verschijnen of in de verkeerde kledij komen opdagen?

De bruiloft in Kana
kana glas in lood De ceremoniemeester gaat naar de bruidegom als hij ontdekt dat er plotseling veel betere wijn is. Dat is een logische stap, het was bij bruiloften gebruikelijk dat de bruidegom zorgde voor de wijn.
Wijn is in de Bijbel eveneens meer dan een gewone alcoholisiche drank. Wijn staat voor vreugde en levenskracht.
Wil je de gebeurtenissen op de bruiloft in Kana duiden dan zou je dus kunnen zeggen dat de relatie tussen God en de mensen aardig bekoeld is, de vreugde is eraf. Het is allemaal nogal waterig geworden. Helaas hebben de betrokkenen, de mensen, dat amper in de gaten. Jezus is degene die deze relatie weer zal herstellen en de vreugde terug zal brengen in het ‘huwelijk’ tussen God en de mensen. Op deze bruiloft is Jezus bovendien degene die zorgt voor de beste wijn. Hij is de ware bruidegom, de Messias.

Maria
Maria is degene die dit weet en haar invloed aanwendt om Jezus tot handelen te laten overgaan. Zij is ook degene die de dienaren oproept om te doen wat Jezus zegt. Hiermee is haar rol als 'middelares' voor het eerste duidelijk. 

Dit alles is moeilijk uit te leggen aan kinderen. Daarom hebben we voor hen het verhaal gewoon laten staan om met hen te filosoferen over het tekort schieten in gastvrijheid. 

Kana
De locatie van het bruiloftsfeest is een klein gehucht in Galilea. Het ligt in de buurt van Nazareth, de woonplaats van Maria en Jezus. Jezus is waarschijnlijk een aantal keer in Kana geweest.

Artikelen in dit thema Tweede zondag door het jaar C