Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar C

De Bruiloft in Kana

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 2,1-12

De evangelielezing van vandaag is Johannes 2,1-12,het bekende verhaal van de bruiloft in Kana. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden; voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Een bruiloftsfeest

kana lichtponspadEr waren in Kana twee mensen die met elkaar gingen trouwen. Ze hielden van elkaar en wilden dat aan iedereen vertellen. Daarom vierden ze hun bruiloft met een groot feest. Er werden heel veel mensen uitgenodigd. Ook Jezus was er, samen met zijn moeder en zijn leerlingen. Er waren zoveel mensen dat de wijn opraakte.

De moeder van Jezus merkte dat. Ze fluisterde in Jezus' oor: “De wijn is op.” Jezus antwoordde: “Waar bemoeit u zich mee? Het is nog niet de juiste tijd voor Mij.” Toch zei zijn moeder tegen de bedienden op het feest: “Luister maar naar Hem“.
In de feestzaal stonden bij de ingang zes enorme stenen kruiken waar wel 100 liter water in kon. Die waren gebruikt voor het reinigen van de voeten van de gasten.

Jezus wees naar de kruiken en zei: “Doe deze maar vol met water”. En de bedienden vulden ze tot aan de rand. Daarna zei Jezus: “Schep er nu wat uit en breng het naar de man die het feest leidt. Dat deden ze. De leider van het feest proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam. De bediende, die het water geschept had, wist het natuurlijk wel. Deze wijn was super lekker.

Daarom ging de leider van het feest naar de bruidegom en zei: “Wat doe jij nou? Iedereen geeft zijn gasten eerst de goede wijn en als ze een beetje dronken zijn geef je de mindere wijn. Maar jij hebt de beste wijn tot het laatst bewaard!”

Zo begon Jezus tussen de mensen zijn goede werken te doen en vanaf toen kon iedereen zien dat Jezus van God kwam. Zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna ging Hij terug naar Kafarnaüm, waar Hij woonde. Zijn moeder en zijn broers en zijn leerlingen gingen met Hem mee.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Tweede zondag door het jaar C