Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag door het jaar C

De Bruiloft in Kana

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Kruip in de huid van ...

Door in de huid van een van de personages uit het verhaal te kruipen, gaat het verhaal leven. Dat kan op verschillende manieren.

De eerste manier is door met een lege stoel in de huid van de gastheer van het feest te kruipen.
De tweede manier is door vanuit verschillende personages het verhaal nog eens te vertellen.
De derde manier is door het verhaal uit te beelden.

kana in legoVragen stellen aan de gastheer van het feest
U plaatst een lege stoel in het midden van de kring en u vertelt dat straks daar de gastheer van het feest daar gaat zitten. Alle kinderen mogen een vraag stellen aan die ‘lege’ stoel. Iemand uit de groep die een antwoord vermoedt, mag achter de stoel gaan staan en antwoordt vanuit de persoon die op de lege stoel zit. De kinderen kruipen zo in de huid van de gastheer van het feest.

Verslag uitbrengen
De kinderen beschrijven in drie groepen de gebeurtenissen vanuit de moeder van Jezus, vanuit de ceremoniemeester en vanuit de bediende die het water schepte. Ze denken er samen over na en schrijven het verhaal op.

Tableau vivant
U bespreekt met de kinderen welk onderdeel uit het bijbelverhaal zij willen uitbeelden. De kinderen lopen door de ruimte en denken even na welke persoon zij in het verhaal zij willen zijn. Vooraf bespreekt u dat na een korte tijd u in uw handen klapt en het beeld stil valt. De kinderen moeten dan uitbeelden wat zij aan het doen zijn in het verhaal.
Daarna gaat u bij alle kinderen langs en vraagt, wie ben jij en wat ben jij aan het doen.
Daarna houdt u een gesprekje over wat het betekende om die bepaalde rol te spelen. 

Artikelen in dit thema Tweede zondag door het jaar C