Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar C

Droom de hemel!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 20,27-38

De Evangelielezing van vandaag is Lucas 20,27-38. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen. 

Leven in de hemel

Er kwamen mensen naar Jezus toe. Ze geloofden niet dat er na de dood nog iets komt.
Jezus geloofde dat wel.
Ze wilden Jezus voor gek zetten en zeiden: “Er waren eens zeven broers. De oudste trouwde met een vrouw, maar de man ging al jong dood. Daarna trouwde de vrouw met de tweede broer, maar ook die ging al snel dood. Zo trouwde ze één voor één met al die broers. Op het laatst stierf ze zelf. Als er na de dood nog iets komt, bij wie hoort die vrouw dan, want ze was toch met alle zeven getrouwd geweest?”
Jezus zei: “Jullie doen net of het na de dood precies zo is als nu. Dat is niet zo. Alles is daar anders. God laat mensen niet in de steek, ook niet als ze dood zijn.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

(overgenomen uit kinderkatern, bijlage bij het Liturgiekatern In Uw Midden, 1e jaargang nr. 1, In Uw midden, Maastricht, 2013, blz.9)

Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar C