Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar C

Droom de hemel!

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Waar zou toch Gods hemel zijn?

Openingsgebed

Goede God,
U bent er voor alle mensen,
arm, rijk, groot en klein.
U bent er voor de mensen die leven,
en U bent er voor iedereen die dood is gegaan.
God, ik zou zo graag willen weten,
hoe het in de hemel is.
Zie ik dan mijn opa of oma weer?
of mijn tante, oom of vriendje?
Er zijn zoveel vragen, God, telkens opnieuw.
Over dingen die gebeuren, over de hemel, over U.
Iedereen heeft zijn eigen vragen en daarom bidden wij tot U:
Wilt u naar ons luisteren God?
Dank U, God.
Amen

Slotgebed

Goede God,
soms kijken wij naar de donkere lucht
waar maan en sterren staan.
En vragen wij ons af: waar zou nu toch Gods hemel zijn,
is het hier ver vandaan?
Ze zeggen dat niemand het echt weet,
maar Jezus ging daarheen.
Wij vertrouwen erop dat Hij ons niet vergeet,
dan zijn wij niet alleen.

Wij bidden U, wees bij ons God,
op aarde zoals in de hemel.
Amen

Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar C