Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweeëndertigste zondag door het jaar C

Droom de hemel!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Op Allerzielen, 2 november, herdenken wij onze doden. Misschien hebben kinderen daar iets van meegemaakt. In die context is het voor de hand liggend om met de kinderen te praten en te filosoferen over wat er ná de dood zou kunnen zijn. Dit Evangelie biedt ons daartoe een mooie opstap.
Jezus zegt in zijn antwoord in de evangelielezing, dat daar alles anders is, niet zoals nu.
Dat we kinderen van God zijn. En dat Hij zeker is dat er na de dood nog iets komt, want God laat mensen niet in de steek.

hemel4

Een antwoord waar heel goed met de kinderen over van gedachten gewisseld kan worden.
Hoe zien zij deze ‘wereld’ na de dood die wij de hemel noemen?
Hebben zij wel eens over nagedacht over een leven na de dood? Geloven zij daarin?
Hoe zou het daar uit zien? Wat stellen de kinderen zich daarbij voor?
Welke beelden hebben zij daarbij?
Grijp daarbij terug op de platen die u bij de opening hebt neergelegd.

Nadat u met de kinderen gefilosofeerd hebt, kunt u de kinderen creatief aan het werk zetten. Ze kunnen een schilderij maken, of gedichtjes schrijven. Kijk hiervoor bij de Extra's.

Artikelen in dit thema Tweeëndertigste zondag door het jaar C