Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierde zondag van Pasen jaar C

Je wordt geroepen!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Wie horen erbij?

Het is vandaag Roepingenzondag, de dag waarop in heel de Kerk gebeden wordt om mensen die Gods roepstem verstaan.
Het bijbelgedeelte van deze morgen sluit aan op het voorafgaande gedeelte uit Johannes 10, waarin Jezus via het beeld van de goede herder, schapen en de schaapskooi spreekt over zijn relatie tot zijn volgelingen. Het beeld van God die als een herder voor de mensen is, komt al voor bij de profeten in het Oude Testament.
De bekendste psalm, Psalm 23, bezingt God die de mens alles geeft dat hij nodig heeft, en hem leidt naar groen gras en fris water. 

Jezus vertelt over de herder naar wiens stem de schapen luisteren, maar de Joodse luisteraars begrepen niet wat Hij goede herder awbedoelde. (Johannes 10,1-6) Daarna spreekt Jezus nog over Zichzelf als ‘de deur voor de schapen’ en als ‘de goede herder’. Deze 'Ik ben'-uitspraken komen in het hele Evangelie voor, en worden door Jezus gedaan om te laten zien wie Hij voor de mensen is. Bijvoorbeeld: 'Ik ben het brood des levens', 'Ik ben de ware wijnstok', 'Ik ben het Licht van de wereld'. Steeds, en ook hier, werd Hij niet begrepen.

Dan voert Jezus een gesprek in de tempel. De toehoorders komen bij Hem staan en vragen duidelijkheid: Is Hij de Messias of niet? Jezus benoemt hun ongeloof via beeldspraak: "U hoort niet bij mijn schapen". Wie niet bij Hem wil horen, zal het ook niet geloven. Maar wie wél voor Hem kiezen en wél bij Hem willen horen, weten wie Hij is. Die mensen luisteren naar Hem en volgen Hem, zoals schapen hun herder volgen.

Het feest van de tempelwijding, Chanoeka, die het decor vormt voor dit gesprek, is een Joods lichtfeest. Het begint met het aansteken van de Chanoekia, de 8+1 armige kandelaar. Het feest wordt in de winter gevierd en duurt 8 dagen. Het herdenkt de tempelreiniging door Judas Makkabeüs in het jaar 164 voor Christus.
Jezus liep door de zuilengang van Salomo, het enige deel van de oorspronkelijke tempel dat nog overgebleven was.

 

Artikelen in dit thema Vierde zondag van Pasen jaar C