Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesentwintigste zondag door het jaar C

Wanneer ben je rijk?

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 16,19-31

De bijbelvertelling uit de (Samenlees)Bijbel in Gewone Taal is geschikt om te lezen. Voor de kleinere kinderen kan gekozen worden voor de navertelling.

De rijke man en de arme Lazarus

Er was eens een rijke man, die zijn hele leven alles had wat zijn hartje begeerde. Hij had een heerlijk leventje. Hij kon eten en drinken zoveel hij wilde. Geld speelde geen rol. Alles draaide om hem. En zo zag hij niet dat er vlakbij iemand was die niets had.
Die arme man verlangde naar wat eten en drinken van de tafel van de rijke man, maar er kwamen alleen maar honden die zijn wonden likten. De arme Lazarus ging dood. Hij kwam bij God en mocht uitrusten in de schoot van Abraham.
lazarus abrahamOok de rijke man ging dood. Nu had de rijke man erge dorst. “Abraham,” riep hij, “stuur Lazarus naar me toe met een beetje water. Ik heb zo’n dorst. Ik verlang zo naar water.”
Maar Abraham zei: ”Jij hebt alles al gehad tijdens je leven. Ook al zou ik willen ik kan niet bij je komen.”
De rijke man zei: “Dan smeek ik u: laat iemand mijn vijf broers waarschuwen dat het slecht met hen afloopt, als ze alleen maar aan zichzelf denken.”
Maar Abraham zei: ”Ze kunnen het weten. Het staat in de Bijbel. Mozes heeft ons de woorden van God gegeven hoe we het beste met elkaar kunnen omgaan. Ook de profeten hebben steeds geroepen: ”Kijk om naar elkaar. Laat elkaar niet stikken. Doe recht en gerechtigheid. Zelfs al zou iemand uit de dood opstaan, dan nog zullen ze niet luisteren.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

(overgenomen uit Wonderwel, Luieren en luisteren, nr.5, Gooi en Sticht, Utrecht, 1993, blz.12-13)

Artikelen in dit thema Zesentwintigste zondag door het jaar C