Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesentwintigste zondag door het jaar C

Wanneer ben je rijk?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Start het nagesprek als volgt: u laat de kinderen de lege schaal zien die u bij de opening hebt gebruikt. U vertelt de kinderen dat u in deze schaal snoepjes wilt verzamelen en die aan de voedselbank wilt geven. 

schaal snoepjes

U vraagt de kinderen daarna wat zij met hun zakje snoep willen doen. Ze mogen het open maken en zelf opeten. Ze mogen er iets uit pakken en iets in de lege schaal doen. Ze mogen ook het hele zakje in de lege schaal doen.

Elk kind zal een eigen keuze maken. Geeft het kind iets af van wat het bezit? Geeft het een aantal snoepjes af? Of geeft alles terug? Wat zijn hierbij de overwegingen van de kinderen? Vraag daarna, zonder een oordeel te geven.

Ga dan terug naar wat er in de evangelielezing gezegd wordt over de rijke man. Zien de kinderen een verband tussen de keuzes die zij zelf maken met het wel of niet terug geven van de snoepjes in de lege schaal en de rijke man? Wanneer vinden zij dat ze een goede keuze gemaakt hebben? Een keuze die rechtvaardig is? Wat betekent rechtvaardig? Leg zo nodig uit dat het betekent dat iedereen een gelijke kans kan krijgen.

Het is niet de bedoeling dat de kinderen gaan denken dat je eigenlijk niet rijk zou mogen zijn, of dat je altijd alles af moet geven. Het gaat er vooral over hoe je omgaat met wat je bezit.
Hoe vinden ze dat de rijke man dat doet? Hoe vinden ze dat zij zelf dat doen? Zijn rijke mensen altijd gelukkiger dan arme mensen? Hoe denken de kinderen daarover?
Kun je arm zijn en je toch rijk voelen? En kun je rijk zijn en je toch arm voelen?
Wat vinden de kinderen van het idee om de komende week wat geld te sparen? Niet voor zichzelf maar voor een ander?
Als verwerking kunt u spaarpotjes gaan maken met de kinderen (zie voorbeelden bij Extra’s).

Je kunt je ook rijk voelen omdat iemand aan je denkt. En dat kan ook prima zonder geld! Maak met de kinderen een prachtig boeket ‘vergeet mij nietjes.’ (zie hiervoor de Extra’s)

Artikelen in dit thema Zesentwintigste zondag door het jaar C