Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesentwintigste zondag door het jaar C

Wanneer ben je rijk?

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Openings- en slotgebed

Openingsgebed

God,
Wij zijn mensen naar uw beeld.
Zo heeft U ons gemaakt.

We hebben handenbidden mijn kleine bijbelbox
om te bouwen aan een wereld
waar we in vrede kunnen leven.

We hebben voeten
om naar iemand toe te gaan
die getroost wil worden.

We hebben ogen
om te zien
dat iemand hulp nodig heeft.

We hebben een mond
om te zeggen
wat ons dwars zit
en zo niet kan doorgaan.

Wij zijn mensen naar Uw beeld.
Ieder verschillend met een eigen kleur.
Geef dat we al die kleuren gebruiken
om een hemel op aarde te maken.

Uit: Bagage, SGO Hoevelaken


Slotgebed

God,
Wij bidden U
voor alle kinderen
die zichzelf moeten redden,
die geen bescherming hebben.
Dat zij een thuis mogen vinden.

Wij bidden U, God,
Voor de kinderen
die niet welkom zijn,
die wachten
op een teken van uw liefde.

Wij bidden U, God,
laat ons dankbaar zijn
voor de liefde en zorg
die wij in ons leven mogen ontvangen.
Leer ons die liefde ook te geven
aan anderen.
Amen

(overgenomen uit Plezierige Zondag, kinderwoorddiensten voor het jaar C, Joke Brugman, Gooi en Sticht, Baarn,1994,blz. 164)

Artikelen in dit thema Zesentwintigste zondag door het jaar C