Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Dertiende zondag door het jaar A

Steun uit onverwachte hoek

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Uitzending van de leerlingen


Aan het begin van Hoofdstuk 10 worden de leerlingen die uitgezonden worden met name genoemd. Ze krijgen dezelfde macht als Jezus en zullen dus zieken kunnen genezen en onreine geesten uitdrijven. Tegelijk worden ze ook gewaarschuwd voor problemen, die ze onderweg tegen zullen komen. We horen in de instructies al doorklinken, dat het niet eenvoudig is geweest het Evangelie te verkondigen. In de paar verzen die wij vandaag lezen horen we Jezus’ afrondende woorden. Deels over de radicaliteit van de keuze die je maakt als je voor Jezus kiest. Deels ook positieve woorden over hen die de missie van de leerlingen mogelijk maken en hen onderweg helpen. Wie goed doet, goed ontmoet.

uitzending leerlingenJezus volgen vraagt offers. Zijn leerling worden, zijn weg gaan, betekent dat je je moet losmaken van alles wat je tegen zou kunnen houden. Je moet je zelfs losmaken van je dierbare familie. Je kunt je als opgroeiend kind niet altijd maar laten leiden door wat je ouders van je willen. Je moet ook je eigen weg durven gaan in je leven. Daar heb je wel steun voor nodig. De belofte dat iedereen die de missionarissen steunt, ook zelf beloond zal worden, is daarmee een geruststelling voor deze zendelingen. Een beetje water onderweg is soms al heel veel waard. Als ze de steun van hun familie misschien verliezen, doet God er alles aan om hen van ondersteuning te verzekeren in hun nieuwe rol als leerling van Jezus.

Hoe kan Jezus, die zegt dat Hij zich houdt aan de geboden van de Tora, nu zeggen dat je Hem meer moet liefhebben dan je ouders?
Jezus leefde in een cultuur waarin de invloed van de familie heel sterk was. Wat jij persoonlijk wilde en vond was van minder belang. In het dagelijks leven draaide het allemaal om de familie. Voor het volgen van Jezus is het van belang dat je de familiebelangen ondergeschikt maakt aan de belangen van het Koninkrijk van God. Niet als een doel op zich, maar als gevolg van een belangrijke levenskeuze die je maakt.

missionarissen millhill01Dat de woorden van Jezus ook later in de kerk nog van belang waren, wordt duidelijk als je nadenkt over hoe het geloof over de wereld verspreid werd.
In de vorige eeuw zagen we hoe missionarissen die uitgezonden werden naar verre landen op deze manier hun ouders achterlieten om het Evangelie te verkondigen. Vaak konden ze daardoor niet bij belangrijke familiegebeurtenissen aanwezig zijn. Zelfs de dood van een ouder moesten ze vaak ver van huis, onder vreemden verwerken.

Artikelen in dit thema Dertiende zondag door het jaar A