Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar A

Leven volgens de regels!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Vorige week hadden we het over de wet van Mozes, de Tien Geboden. Maar in de Bijbel staan nog veel meer regels.
farizeeen4Bijvoorbeeld: houd van een ander zoals van jezelf, heb je vijanden lief, maak je geen zorgen over de dag van morgen, vergeef zeventig maal zeven keer. Regels om je voordeel mee te doen. 
Niet met alle regels kun je het zomaar eens zijn, soms moet je er eerst eens goed over nadenken. En dan moet je je er ook nog aan houden. Jezus haalt uit naar de Farizeeën omdat ze juist dat laatste niet doen.

En hoe zit het met de kinderen? Wat vinden zij van die regels? 

Er zijn regels waar we het allemaal mee eens zijn, maar ook regels die we niets vinden. Wat vinden de kinderen?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 23,1-12


Eerste lezing OT: Maleachi 1,14b+2,2b+8-10
Tweede lezing NT: 1 Tesalonicenzen 2,7b-9+13 

Hoe kun je doen wat goed is om te doen?
Door de regels te volgen,
maar dat is niet altijd gemakkelijk.

Bij de opening zijn enkele regels 'afgekeurd'. Samen kijken we of er situaties kunnen zijn waarin dit tóch goede regels om na te volgen zijn.

40 regels van Jezus die allemaal te vinden zijn in het bijbelboek Matteüs.

Met twee stel kleren beelden we 'opzichtige wetgeleerden' en 'mensen van goede wil' uit. 

Jezus en de Farizeeën staan tegenover elkaar. Jezus valt de Farizeeën aan op hun gedrag. Opvallend is dat Jezus wel zegt dat je moet doen wat zij zeggen.