Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar A

Leven volgens de regels!

zondag 1 november 2020

Extra's

Hier zijn meerdere onderdelen te vinden om de kinderwoorddienst een creatief - of speels accent te geven.
Dit kunnen liedjes en gedichtjes zijn, een knutsel of een kleurplaat, een filmpje of een spel. Deze onderdelen zijn altijd te gebruiken in combinatie met de verwerking.

Regels uit Matteüs

40 regels van Jezus die allemaal te vinden zijn in het bijbelboek Matteüs. Sommige regels zult u herkennen. Kies er een aantal uit die u zelf begrijpt en kunt uitleggen. Wanneer u het taalgebruik te moeilijk vindt, kunt u het zelf aan passen of de Bijbel in Gewone Taal erbij pakken. Stem dit af op de groep die u voor u krijgt.

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar A