Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar A

Leven volgens de regels!

zondag 1 november 2020

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 23,1-12

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 23,1-12. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook goed te begrijpen.

Wat je  moet doen, en niet moet doen

Jezus sprak tegen de mensen. Hij zei: “Schriftgeleerden en Farizeeën zijn nu de baas. Zij vertellen je dat je je moet houden aan de wet van Mozes. Doe daarom alles wat zij zeggen, maar doe niet wat zij doen! Want zij doen niet wat ze zeggen. Zij bedenken hele zware en moeilijke regels waar de mensen naar moeten luisteren, maar zelf houden ze zich niet aan die regels.
jezus en de farizeeenAlles wat ze doen, is bedoeld om op te vallen. Ze maken hun gebedsriemen die ze dragen als ze gaan bidden breed, en de kwasten aan hun kleren extra groot. Zo lijkt het alsof ze God extra goed eren.
Ze willen de beste plaats tijdens het eten en de beste plaats vooraan in de synagoge. Ze willen dat iedereen hun gedag zegt op de markt en willen ‘meester’ genoemd worden.”
Jezus keek rond of de mensen Hem begrepen. Toen ging Hij verder:
“Jullie moeten je nooit ‘meester’ laten noemen; jullie hebben maar één meester, en verder zijn jullie allemaal gelijk, want jullie zijn allemaal mijn leerlingen.
En noem ook niemand binnen jullie gemeenschap ‘vader’. Jullie hebben maar één Vader, je hemelse Vader. En laat je ook geen ‘leraar’ noemen, jullie hebben maar één leraar, de Messias.
De belangrijkste onder jullie is diegene die iedereen dient. Iedereen die zich zelf belangrijk maakt, zal God onbelangrijk maken, en wie zichzelf niets waard vindt, zal door God belangrijk gemaakt worden.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar A