Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar A

Leven volgens de regels!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Schriftgeleerden en Farizeeën

Farizeeën
Matteüs 23,1-12 is het begin van een toespraak die Jezus tegen het volk en zijn leerlingen zou hebben gehouden. Na de opening die vandaag gelezen wordt volgen een aantal alinea’s die op dezelfde manier beginnen: ‘Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars.’ Hier op volgen elke keer voorbeelden van handelingen die worden uitgevoerd door deze groepen, en een hele korte uitleg waarom dit gedrag verkeerd is. De afsluiting bestaat uit een stevig stuk tekst waarin Jezus zegt dat al het onschuldige bloed dat door de jaren heen vergoten is, de Farizeeën zal worden aan gerekend.
Jezus was zeker geen lid van de farizese beweging, maar zo lijnrecht tegen over hen als in deze tekst heeft Hij waarschijnlijk ook nooit gestaan. Zeer waarschijnlijk heeft Matteüs deze teksten zo zwaar gemaakt omdat er grote conflicten ontstonden. De volgelingen van Jezus en de Farizeeën botsten toen de Farizeeën zich na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus extra inzetten voor het Jodendom. Voor de verwoesting van de tempel was het een van de kleinere stromingen.

rabbiRabbi
Rabbi is een woord voor een Schriftgeleerde en betekent letterlijk leraar. Dit woord wordt tot op de dag van vandaag gebruikt om te spreken over de belangrijkste personen binnen de synagoge.
De gebedsriemen die om worden gebonden zijn riemen met heilige teksten in kokertjes. Het idee is dat je de teksten dicht bij je hart en hoofd draagt. De grote van de riem heeft dus geen waarde, en is puur voor uiterlijk vertoon.

Opvallend is dat Jezus in deze tekst wel zegt dat je alles moet doen wat de Farizeeën zeggen. De leer van Jezus en de Farizeeën leek namelijk in veel dingen op elkaar. Wat het opvallend maakt is dat in Matteüs 16,11-12 nog wordt gezegd dat de mensen moeten uitkijken voor wat de Farizeeën zeggen.

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar A