Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar A

Leven volgens de regels!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Kijk samen nog een keer naar het blad met regels. Vertel aan de kinderen dat al deze regels volgens de Bijbel zouden moeten worden na geleefd. (Er zijn er nog veel meer!)
blijf kalm en volg de regelsKijk naar de rood-onderstreepte regels, waarvan de kinderen bij de opening aangegeven hebben dat deze regels niet hoeven worden nageleefd. 
Vraag aan de kinderen wie zou mogen bepalen of je een (Bijbelse) regel naleeft.
Zijn er redenen te bedenken waarom ze misschien toch die regel zouden moeten naleven?
Probeer voor alle rood-onderstreepte regels in elk geval een reden of situatie te vinden waarbij de regel toch een goede regel blijkt te zijn.
Schrijf, kleur of teken dat op het blad erbij. Kijk of alle kinderen mee willen gaan om de moeilijke regels toch na te leven.

Vertel daarna aan de kinderen dat leven volgens de regels van God soms moeilijk is, maar dat we met elkaar altijd proberen om het goede te doen. Daar kunnen de regels uit de Bijbel bij helpen.

Ga nog even terug naar het verhaal over de Farizeeën. Zij vinden dit allemaal goede regels. Zijn ze dan automatisch goed bezig?
Jezus vindt van niet. Zij doen de dingen niet die ze anderen wel opdragen met hun regels. En ze doen dingen, zoals bidden volgens de regels, om op te vallen en niet om God te eren. Zij vinden vooral zichtzelf heel belangrijk. Weten de kinderen nog wat daarover in de lezing staat?

Maak dan de overgang naar het spel: uitbeelden hoe een Farizeeër zicht gedraagt, en hoe een goed mens zich gedraagt.

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar A