Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar A

Leven volgens de regels!

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Goede en minder goede regels

Ga met de kinderen rond de tafel zitten. Op de tafel ligt een groot blad. Hierop staan allemaal regels. Gewone regels waar we het allemaal mee eens zijn, maar ook moeilijke regels, waarvan we soms vinden dat we ze niet hoeven na te leven. Ze komen allemaal uit de Bijbel.
(U vindt het blad met de regels bij Extra’s)

Kijk samen met de kinderen naar de regels. Onderstreep de regels die de kinderen niet terecht vinden met een rode stift.
Bid daarna het openingsgebed en lees het Evangelie.

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar A