Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierde zondag van Pasen jaar A

De goede herder

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Herders, koningen en leiders

goedeherder2Jezus als herder
Dit is een veel gebruikte vergelijking. In de Bijbel komt dit beeld herhaaldelijk terug, maar ook in deze tijd wordt vaak met deze woorden over Jezus gesproken. Dit beeld van de herder en de schapen komt al uit het Oude Testament. In het oude testament wordt niet gesproken over Jezus als de herder, maar in Ezechiël 34 word gezegd dat een David de nieuwe herder zal zijn. David wordt in zowel het Oude als het Nieuwe Testament gezien als de ideale koning. Jezus wordt gezien als een nakomeling van David en heeft dus ook recht op de troon.

Koningen en leiders
Koningen en leiders worden in het Oude Testament vaak aangeduid als herders. Er zijn goede en slechte herders. Eigenlijk zouden alle leiders min of meer slechte herders zijn. Ze hebben zichzelf namelijk gezegend en zichzelf benoemd, in plaats dat God ze benoemd heeft. Goede herders zijn mensen die hun schapen kennen; die niet werken voor het geld of voor hun baas, maar omdat ze van schapen houden en goed voor ze willen zorgen. Dit is belangrijk, omdat je als herder je schapen moet beschermen. Je moet niet alleen bij je schapen blijven, maar - als er een wolf komt - dan moet je die weg jagen. Je moet desnoods voor je schapen willen vechten, als het nodig is. Dat kan soms gevaarlijk zijn. Wanneer een herder geeft om zijn schapen, dan zal hij vechten voor het leven van zijn schapen. Als hij zijn werk alleen voor het geld doet, dan zal hij alleen zijn eigen leven beschermen en bang vluchten als er een wolf komt. Daarom is Jezus een goede herder. Hij is volledig aan zijn schapen toegewijd.

Psalm 23
In het Oude Testament vinden we het beeld van God als herder ook in de Psalmen: Psalm 23 begint met de regel:De Heer is mijn herder, nooit zal er mij iets ontbreken. Daarna vertelt de psalm wat dat herderschap van God inhoudt. 

‘De kudde schapen’ is een beeld dat gebruikt wordt voor het volk Israël. Dit volk heeft vaak slechte herders gehad. In dit verhaal worden dat ‘dieven’ genoemd, die alleen uit waren op eigen voordeel. Nu Jezus er is, volgt het volk Hem weer. Het volk hoeft nu niet meer bang te zijn. Iedereen mag Jezus volgen. Als iemand zich geroepen voelt en aangetrokken tot Jezus, dan is hij een schaap van God en hoort hij bij de kudde.

Roepingenzondag
Op roepingenzondag bidden we overal ter wereld om nieuwe herders. Om mannen die zich geroepen weten tot het priesterschap, en mannen en vrouwen die zich geroepen weten om God te dienen in kerk en kloosters.
Roepingenzondag werd in 1964 ingesteld door paus Paulus VI als jaarlijkse wereldbiddag voor roepingen en het religieuze leven. 

 

Artikelen in dit thema Vierde zondag van Pasen jaar A