Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevenentwintigste zondag door het jaar A

Wereldmissiedag van de kinderen

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De wijngaard en de Wereldmissiedag van de kinderen

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

De lezingen die voor de zondag op het leesrooster staan aangegeven, zijn niet gekozen vanwege een mogelijke inhoudelijke betrokkenheid op de Wereldmissiedag van de kinderen. Dat de Bijbel geen boek voor kinderen is, laten de lezingen van deze zondag ook weer zien. De evangelielezing is ook niet in een kinderbijbel opgenomen. Hoogstens het gedeelte over de hoeksteen. Daarom hebben we ervoor gekozen, dieper in te gaan op de eerste lezing van Jesaja en niet zozeer op de evangelielezing.

Jesaja 5,1-7 Het lied van de wijngaard
Wij hebben de aarde van God gekregen om er iets moois van te maken. De aarde is als een wijngaard die God gemaakt heeft. Hij verwacht op een gegeven moment vruchten te zien, de oogst van de planten. Maar in plaats van prachtige rijpe druiven zijn er slechts wilde bessen. Wij mensen zijn als de pachters van de wijngaard. We hebben iets gekregen dat we moeten bewerken, verzorgen en bewaren.
Het lied van de wijngaard dat zo mooi begint, eindigt in mineur. Er is geen recht geschied, alleen maar onrecht. En het ergste is nog wel dat alles voor ons is klaar gemaakt. Er is een wijnpers, er is een wachttoren. Wij hoeven alleen maar te oogsten.

Wij hebben de wereld gekregen als een gave en een opgave. Het is onze opdracht die wereld leefbaar te maken en te houden. Elke dag opnieuw, in grote daden en kleine. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om een rechtvaardige wereld te scheppen, waar kinderen niet meer van honger sterven. Een wereld waarin kinderen naar school kunnen gaan en plezier kunnen maken in plaats van te moeten werken.

Missio en Wereldmissiedag van de kinderen

missiedag kinderen west afrikaMISSIO is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.
Dit jaar schenkt Missio aandacht aan de katholieke kerk in Nigeria en Niger. Wereldmissiedag van de kinderen heeft als motto: kinderen helpen kinderen. Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in, ook de zogenaamd arme kinderen in Afrika en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben. Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen.

West-Afrika: vrede onder druk
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. In Nigeria is de terreurgroep Boko Haram nog altijd actief.
Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandemie. Men maakt zich misschien nog niet eens zoveel zorgen om de gevaren van het virus zelf als wel om de ernstige economische gevolgen. Miljoenen mensen in Afrikaanse landen hebben gewoon niets te eten wanneer ze een dag hun werk niet kunnen doen. Sociale zekerheid en een vast salaris bestaan niet in deze informele economie. Deze mensen vechten om te overleven sinds de coronacrisis het Afrikaanse continent heeft bereikt.
In deze crisis kan de katholieke Kerk van West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed geven.
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van kerkelijke medewerkers die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Websites: www.missiokids.nl en www.missio.nl

 

Artikelen in dit thema Zevenentwintigste zondag door het jaar A